Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Etikettering van levensmiddelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Etikettering van levensmiddelen


 

Wetgeving

   
   
Omzendbrieven
  - Omzendbrief met betrekking tot de etikettering van een aanbevolen bewaartemperatuur. (PCCB/S3/350561)
  - Omzendbrief met betrekking tot allergeneninformatie. (PCCB/S3/1249145)
  - Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor levensmiddelen. (PCCB/S3/930320)
   
   
Zoetstof steviolglycosiden – Etikettering en reclame (PDF) (Augustus 2019)
   
   

Vragen en antwoorden over sommige bepalingen omtrent de etikettering van levensmiddelen
(Site van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

   
   

Informatie per product

  Honing
   
 

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong

FAQ traceerbaarheid en identificatiemerken van levensmiddelen van dierlijke oorsprong

   
   
 
Allergenen
   
 
Levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt/ geleverd in kleine hoeveelheden
  Duidelijkheid voor voedingssector over “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” :

De FOD volksgezondheid heeft in samenwerking met de FOD Economie en met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen deze drie begrippen uit de Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten (1169/2011) beschreven in een verklarend document. Dit verklarend document wordt aangevuld met een meer gedetailleerd 'Vragen & antwoorden' document.

Waarover gaan deze begrippen?

De begrippen “levensmiddelen die met het oog op de onmiddellijke verkoop worden voorverpakt”, “kleine hoeveelheden” en “plaatselijke detailhandel” gaan over versoepelende maatregelen voornamelijk voor kleine operatoren. De Europese verordening over voedselinformatie aan consumenten laat uitzonderingen op de etikettering toe voor:

  • levensmiddelen die wel verpakt worden maar toch bedoeld zijn voor onmiddellijke verkoop;
  • levensmiddelen die door kleine producenten worden verkocht en waarvan de voedingsinformatie niet moet worden vermeld.

De vermelding van de allergenen blijft wel in alle gevallen verplicht.

Waarom is dit verklarend document nodig?

De drie begrippen zijn in de Europese verordening niet gedefinieerd. Dit verklarend document laat de operatoren toe om ze uniform te interpreteren. Zo zorgen de overheden ervoor dat de regelgeving adequaat wordt toegepast.

Alle betrokken partijen (consumentenorganisaties en afgevaardigden uit de voedingsindustrie, de distributiesector, de horeca, de landbouw enzovoort) werden op voorhand uitvoerig geraadpleegd. Dit document houdt dan ook rekening met:

  • de vraag van de voedingssector om de wettelijke verplichtingen voor kleine operatoren te vereenvoudigen;
  • de Europese eisen op het vlak van informatie aan en bescherming van de consument;
  • de controlemogelijkheden van het FAVV op het terrein.

Het werd goedgekeurd door de bevoegde ministers, Willy Borsus (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie), Kris Peeters (Minister van Werk, Economie en Consumenten) en Maggie De Block (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid).

Link naar het verklarend document (PDF)

Link naar het "Vragen en Antwoorden" document (PDF).

   
   

Site van de EU:

- Etikettering en voeding

- Etiketteringseisen per productgroep

   
   

Site van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
- Etiketteringsvereisten
- Wat moet en mag op de etikettering staan?

- Etikettering van de voedingswaarde
- Etikettering van allergenen

   


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.04.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet