Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > Referentielaboratoria en andere externe partners
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Referentielaboratoria en andere externe partnersHet FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria die wetenschappelijk en technisch ondersteund door nationale referentielaboratoria die gespecialiseerd zijn in welomlijnde domeinen. Zij moeten op de hoogte blijven van de evoluties binnen hun activiteitendomeinen en belangrijke gegevens aan het FAVV en de externe laboratoria doorgeven via vergaderingen en praktische of theoretische opleidingen.


  Dienstnota's
  Lijst van de Nationale Referentie Laboratoria
Dienstnota's


Datum
publicatie

Onderwerp
16/01/2013 Dienstnota betreffende templates activiteitenverslag, aanvraag formeel advies en beoordeling PT georganiseerd door NRL

   > Bijlage 1: Activiteitenverslag
   > Bijlage 2: Formeel advies
   > Bijlage 3: Evaluatie PT
24/07/2012 Toelating voor het verlenen van Sanitel-gegevens aan CODA
23/04/2012 BTW op prestaties verricht door de erkende verenigingen
01/04/2010 Organisatie van interlaboratoriumproeven door de NRL
17/10/2008 NRL logo

   > Bijlage 1: Logo

Naar boven    
Lijst van de Nationale Referentie Laboratoria


Datum
publicatie

Onderwerp
17/08/2020 Andere laboratoria (beschikking 2000/258/EG): Laboratoria erkend voor rabiës
09/06/2023 Lijst Nationale Referentie Laboratoria


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet