Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > Labinfo
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 
Labinfo
Labinfo:
Informatieblad voor de erkende laboratoria voedselveiligheid.Labinfo Nr.20
Inhoud:
Editoriaal.
Is acrylamide also present in less studied food ?
- The « Asian hornet » : Vespa velutina nigrothorax takes hold in Wallonia
Presence of chlorinated paraffins in foodstuffs and intake of the belgian population
Chronic consumption of clay based food supplements can pose a health concern regarding uptake of arsenic.
- “Green” is the new black
Unmasking klebsiella pneumoniae in wastewater
Strategy to target unauthorized genetically modified microorganisms in food enzyme products
Cardiac glycosides in plant-based products: toxicity and detection

Workshops & Symposia.

Publicatiedatum :    December 2021
Aantal bladzijden :    44 bladzijden
Formaat van het bestand :    PDF


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.02.2022   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet