Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicatie van de inspectieresultaten in de sector B2C > Hoe worden de resultaten gepubliceerd?
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité ConsumentenEen vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Activiteitenverslag 2021

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter

Ombudsdienst voor de operatoren
Klachten over onze
dienstverlening?
Contacteer de ombudsdienst

 


Publicatie van de inspectieresultaten in de sector B2C


Hoe worden de resultaten gepubliceerd?

De resultaten worden gepubliceerd aan de hand van een symbool, vergezeld van een korte beschrijving van de betekenis ervan.
Afhankelijk van het resultaat van uw laatste inspectie is uw bedrijf in één van volgende klassen geplaatst:


Klasse
Symbool
Zichtbaar in Foodweb

Betekenis
Uitstekend

Uitstekend
U beschikt over een Smiley of een gecertificeerd autocontrolesysteem voor al uw B2C-activiteiten.
Zeer goed

Zeer goed
U behaalde bij uw laatste inspectie of audit door het FAVV (voor al uw B2C activiteiten) als resultaat "gunstig" of "gunstig met opmerkingen".
Goed

Goed
U behaalde bij uw laatste inspectie een "ongunstig" resultaat, maar kon bij de hercontrole aantonen dat de vastgestelde problemen weggewerkt werden. Bij de hercontrole behaalde u dus als resultaat "gunstig" of "gunstig met opmerkingen".
Voldoende

Voldoende
Voorlopige evaluatie,
in afwachting van een hercontrole
U behaalde bij uw laatste inspectie een "ongunstig" resultaat en kreeg daarbij ook een waarschuwing. U wacht op een hercontrole.
Te verbeteren

Te verbeteren
Voorlopige evaluatie,
in afwachting van een hercontrole
U behaalde bij uw laatste inspectie een "ongunstig" resultaat en kreeg daarbij ook een proces verbaal (PV). U wacht op een hercontrole.
Te verbeteren

Te verbeteren
U behaalde bij uw laatste inspectie een "ongunstig" resultaat en kon bij de hercontrole niet aantonen dat de vastgestelde problemen weggewerkt werden. Bij de hercontrole behaalde u dus als resultaat "ongunstig" en kreeg u een PV.
Geen recente inspectie

Geen recente inspectie
U bent nog nooit geïnspecteerd.
OF
U werd voor het allereerst geïnspecteerd en behaalde bij deze inspectie een "ongunstig" resultaat. U wacht op een hercontrole.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.05.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet