Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Zuid-Korea > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Zuid-Korea

VARKENSVLEES

Certificaat

EX.VTP.KR.01.05 (PDF) (02/06/2023)

   

Instructie

IB.KR.01.05 (PDF) (03/10/2023)

!!! Opgelet !!!

Het jaarlijks indienen van een aanvraag tot behoud van de exporterkenning is niet meer nodig. De validatie van het ACS en de exportprocedure voor Korea, volgens de frequenties voorzien door module GM1, alsook het uitvoeren van de Koreaanse checklijsten, blijven nodig. (03/10/2023)

   

VKI

Exportvoorwaarden varkens - (02/06/2023)

   

Formulieren :

   

Checklijst

   
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.10.2023  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet