Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Moldavië > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Moldavië

ANDERE PRODUCTEN

Voor verschillende andere producten werd een certificaat onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Moldavië. Deze zijn beschikbaar via de certificatiewebsite “Traces”.

In geval van exportinteresse van een operator, kan deze in onderstaande lijst nagaan of er een certificaat beschikbaar is voor de goederen die men wenst te exporteren. Indien dit het geval is, dient de operator zijn LCE op de hoogte te brengen van de interesse, waarna het exportcertificaat verder uitgewerkt en gepubliceerd zal worden op de FAVV-website.

   

Volgende certificaten zijn beschikbaar in Traces:

  • Afgewerkte voedingsproducten die grondstoffen van dierlijke oorsprong bevatten, die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
  • Colostrum/Producten op basis van colostrum C/CBP
  • Eipoeder, eimengsels, ovalbumine en andere verwerkte eiproducten afkomstig van pluimvee voor menselijke consumptie die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
  • Melk-HTC – gezondheidscertificaat voor zuivelproducten voor menselijke consumptie
  • Melk-RMP – gezondheidscertificaat voor zuivelproducten voor menselijke consumptie
  • Natuurhoning en andere bijenteeltproducten voor menselijke consumptie die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
  • RM Rauwe melk
  • Vlees van wild (2), vlees van gekweekte konijnen en rauwe vleesbereidingen die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd
  • Vleesconserven, worsten en andere vleesproducten voor menselijke consumptie die van de EU naar de Republiek Moldavië worden uitgevoerd.

(29/05/2020)

   
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.10.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet