Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Mexico > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Mexico

VARKENSVLEES

De goedkeuring van België door Mexico voor varkensvlees moet binnenkort worden vernieuwd.

Alle inrichtingen die geïnteresseerd zijn door deze markt (en die momenteel nog niet opgenomen zijn in de gesloten lijst gepubliceerd op de website van het FAVV) moeten een (nieuwe) erkenningsaanvraag voor export naar Mexico indienen bij hun LCE, overeenkomstig wat beschreven is in instructiebundel IB.MX.Traces.01. Enkel de aanvragen die ten laatste op 15 maart 2022 zijn ingediend zullen ontvankelijk zijn en zullen aan de Mexicaanse overheid worden voorgelegd (voor zover ze gunstig geëvalueerd zijn door het FAVV).

De operatoren die al zijn opgenomen in de gesloten lijst gepubliceerd op de website van het FAVV worden automatisch beschouwd als kandidaat voor een verlenging van hun goedkeuring door de Mexicaanse overheid. Als de operator niet meer geïnteresseerd is in deze markt dan dient die operator een aanvraag tot stopzetting van de exporterkenning in bij hun LCE, en dit ook ten laatste op 15 maart 2022.

Een operator die op de gesloten lijst wenst te blijven / wordt opgenomen mag zich niet verzetten tegen een inspectie van de Mexicaanse overheid. (25/02/2022)

   

!! Aandacht !!

Het hierboven vermelde certificaat dient te worden afgeleverd via de TRACES-applicatie. Een algemene toelichting over het bekomen van een TRACES-account door de operator en certificering binnen TRACES is beschreven in het document “Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie voor de uitvoer van levensmiddelen, diervoeders, andere producten van dierlijke oorsprong en levende dieren naar derde landen”.

TRACES Certificaat - (01/08/2018)

   
Instructie
IB.MX.Traces. 01 (PDF) (09/03/2022)
   

VKI

Exportvoorwaarden varkens - (24/10/2017)

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.03.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet