Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Maleisië > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Maleisië

VARKENSVLEES

Certificaat

EX.VTP.MY.01.01 (PDF) (24/09/2020)    VERPLICHT via BeCert !

  • Bijkomende verklaring betreffende β-agonisten :

EX.VTP.MY.01.01_Annex b-agonistes (PDF) (10/12/2020)

   

Instructie

IB.MY.01.01  (PDF) (18/02/2022)

   

Application for export of meat, poultry, milk, egg and products to Malaysia

   

Exportvoorwaarden varkens :

VKI (PDF) (24/09/2020)

   

Jaarlijks vernieuwen van de exporterkenning :

!!! Opgelet !!!

In afwachting van de hernieuwing van de systeemgoedkeuring voor export van varkensvlees naar Maleisië en het hiervoor noodzakelijke inspectiebezoek door de MY overheid, kan export blijven plaatsvinden onder de voorwaarden beschreven in de IB tot december 2022.

De operatoren die al in de gesloten lijst zijn opgenomen dienen dit jaar de procedure voor jaarlijks behoud van de exporterkenning te volgen (Punt B op pagina 2 van de gepubliceerde IB) en de nodige documenten (aanvraag exporterkenning en APE document) tegen 15 oktober 2022 in te dienen bij hun LCE. De vermelde data in de IB zijn niet meer van toepassing. (20/09/2022)

Zie instructie bundel (IB.MY.01.01) hierboven voor meer details.

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.09.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet