Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Japan > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Japan

ZUIVELPRODUCTEN

Certificaat
EX.VTP.JP.07.02 (PDF) (22/04/2020)  ***Beschikbaar via Becert***

Elke zending die Japan na 31 mei bereikt moet noodzakelijk vergezeld zijn van de versie EX.VTP.JP.07.02 van het certificaat. Operatoren die recent uitgevoerd hebben aan de hand van de versie EX.VTP.JP.07.01, en waarvan de zending op & juni of later zal toekomen, moeten hun LCE contacteren om een vervanging van het afgeleverde certificaat aan te vragen (30/04/2020)

   
Instructie
IB.JP.07.02 (PDF) (16/02/2023)
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.02.2023  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet