Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie > Frans Polynesie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie


Frans Polynesie

ZEE- EN ZOETWATERPRODUCTEN

!!! Opgelet: certificaat in heronderhandeling !!!

Nieuwe invoervoorwaarden werden voorgelegd door de bevoegde overheid van Frans-Polynesiƫ. In afwachting van een nieuw model kan:

  • het bilateraal certificaat EX VTP PF 02 02 nog gebruikt worden voor een beperkte selectie van zee-en zoetwaterproducten. Aan de operator om zich voorafgaand te informeren bij zijn importeur indien zijn producten nog onder het toepassingsgebied zouden vallen van dit model, en uitvoer kan plaatsvinden.  

Indien dit het geval is, dienen mogelijks bijkomende handgeschreven eisen toegevoegd worden. Ook hier dient de operator navraag te doen bij zijn importeur om hiervan op de hoogte te zijn en deze te verkrijgen.

De bijkomende eisen dienen opgenomen te worden in het certificaat, en steeds gestempeld en getekend worden door de certificerende agent.

  • Indien de producten, na navraag bij de importeur, niet langer onder het toepassingsgebied zouden vallen van het model EX VTP PF 02 02, kan het zee-zoetwaterproduct momenteel niet gecertificeerd en uitgevoerd worden. (19/08/2022)
   

Certificaat

EX.VTP.PF.02.02 (PDF) (20/11/2007)

   

Instructie

IB.PF.02.02 (PDF) (03/08/2017)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.08.2022  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet