Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits

 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Kerstmarkten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling naar aanleiding van de kerstmarkten


 
Naar aanleiding van de veelvuldige kerstmarkten die overal in het land worden ingericht wenst het FAVV de verplichtingen in herinnering te brengen in verband met de registratie.

Het K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV legt in principe de verplichting op aan elke operator (commercieel of niet) die levensmiddelen in de handel brengt voorafgaand over een toelating te beschikken.


         Het K.B. voorziet evenwel in een aantal uitzonderingen :
  • de verkoop van levensmiddelen is in principe onderworpen aan een toelating met uitzondering van operatoren die als enige activiteit de verkoop aan eindverbruiker van dranken en/of voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van minstens drie maanden hebben; hiertoe volstaat een eenvoudige registratie bij de Locale Controle-Eenheid van het FAVV.

  • verenigingen die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang, die uitsluitend werken met onbezoldigd personeel en waarvan de activiteit sporadisch en uitzonderlijk is (dwz max 5 keer per jaar met een totaal van 10 dagen per jaar) zijn vrijgesteld van registratie.


  Voor meer informatie :
Zie "Richtlijnen voor de professionele ambulante verkoper vs. gelegenheidsverkoper".

En raadpleeg ook onze folders:
- Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen
- Gelegenheidsverkoop op kerstmarkten, festivals, kermissen, schoolfeesten...
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.11.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet