Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Paarden > Paarden binnengebracht in BelgiŽ zonder gezondheids...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Paarden binnengebracht in BelgiŽ zonder gezondheidscertificaat-Procedure


 

Maatregelen van toepassing op een paard binnengebracht in België afkomstig van een andere lidstaat dat niet vergezeld wordt van het verplichte gezondheidscertificaat

     
   

Wanneer de houder van een paard afkomstig van een andere lidstaat de registratie van het dier in de centrale databank vraagt, moet hij aan de BCP het paspoort van het paard verstrekken, net als een kopie van het gezondheidscertificaat dat het paard vergezelde bij de binnenkomst in België.

De aanwezigheid van een gezondheidscertificaat bij het intracommunautaire verkeer is verplicht. Er bestaat één enkele uitzondering: een gezondheidscertificaat is niet vereist wanneer het dier deelneemt aan een culturele manifestatie, wordt bereden/geleid voor sportieve of recreatieve doeleinden, bestemd is voor beweiding of voor het werk of wordt vervoerd naar een dierenkliniek binnen de Benelux (België, Nederland, Groot-Hertogdom Luxemburg). Deze afwijking is echter gericht op paarden die niet onderworpen zijn aan de registratieverplichting in de centrale databank volgens het Europese wetgeving omdat ze minder dan 90 dagen in België verblijven (met uitzondering van de gehospitaliseerde paarden) en bestemd zijn om terug te keren naar hun land van herkomst.

Het ontbreken van het gezondheidscertificaat doet twijfel rijzen over de gezondheidsstatus van het paard. Het gezondheidscertificaat is geen louter administratief document: het is het bewijs dat het paard is onderzocht door een officiële dierenarts voor het vertrek en dat die dierenarts heeft gecontroleerd dat het paard geen symptomen van ziekte vertoonde en dat het niet afkomstig was van een bedrijf waar een meldingsplichtige ziekte is vastgesteld. In afwezigheid van het gezondheidscertificaat moet worden overwogen dat het paard misschien besmet is en dat het andere paarden kan besmetten.

Het paard moet dus een gezondheidsonderzoek ondergaan door een erkende dierenarts, teneinde na te gaan of er geen infectie door een meldingsplichtige ziekte aanwezig is (KB 01/12/2013(1), artikel 11/1).

Wanneer een paardenhouder in de praktijk een paard registreert in de centrale databank, ontvangt hij een melding die hem eraan herinnert de FAVV-procedure toe te passen wanneer het gezondheidscertificaat niet beschikbaar is voor paarden die van andere Lidstaten komen. Deze dieren zullen worden geëncodeerd in de databank als dieren die niet over een gezondheidscertificaat beschikken.

Het is de houder van het paard in overtreding die verantwoordelijk is om contact op te nemen met een erkende dierenarts opdat die de gezondheidscontrole van het paard zou uitvoeren.

(1) Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer.

     
 

Maatregelen te respecteren door de houder

   
  • het betrokken paard mag niet worden verplaatst zonder voorafgaande toestemming van het FAVV
  • het paard moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden geïdentificeerd door de identificerende dierenarts vooraleer het in de gegevensbank wordt geregistreerd
  • de houder moet zo snel mogelijk een beroep doen op een erkende dierenarts, opdat die een klinisch onderzoek uitvoert van dat paard.  De houder bezorgt een kopie van de procedure of de link naar de ad hoc-website aan de dierenarts die hij heeft gekozen om de gezondheidscontrole van zijn paard uit te voeren
  • de houder dient de volledige laboratoriumkosten te betalen, vooraleer de resultaten als beslissend worden beschouwd
  • de analyseresultaten moeten binnen 30 dagen worden overgemaakt na herinnering van BCP dat de houders van paarden zonder gezondheidscertificaat de procedure van het FAVV inzake de paarden zonder gezondheidscertificaat moeten toepassen.
     
 

Door de erkende dierenarts te volgen procedure

     
    Link naar de procedure.
     
   

Alle kosten zijn ten laste van de houder van het paard.

Op basis van de resultaten van het klinisch onderzoek en van de door uw dierenarts aan de LCE meegedeelde analyses, neemt de PCE de volgende acties :

  • indien de resultaten aantonen dat er geen besmetting aanwezig is: de LCE deelt de houder schriftelijk mee dat het verbod op verkeer wordt opgeheven en zal de BCP inlichten.
  • indien de resultaten van het klinisch onderzoek en/of de analyses aantonen dat het dier besmet is of wijzen op een verdenking van besmetting: de LCE zal de door de geldende wetgeving voorgeschreven controlemaatregelen toepassen.

De LCE's zullen een controle uitvoeren van de paarden zonder gezondheidscertificaat en waarvoor er geen enkel resultaat van een gezondheidsonderzoek bij hen is toegekomen binnen de 30 dagen na de aanvraag tot registratie.

OPGELET : de lijst van de ziekten waarvoor een analyse moet worden gevraagd kan worden gewijzigd afhankelijk van de evolutie van de gezondheidstoestand in Europa.

     
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.12.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet