Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Paarden > Mogelijke types slachtingen: commercieel,...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Paarden: Mogelijke types slachtingen: commercieel, particulier in een slachthuis en particulier thuis 
Commerciële slachtingen
 

Het slachten van paarden mag in de regel alleen gebeuren in een erkend slachthuis.

Welke dieren allemaal in een bepaald slachthuis mogen geslacht worden, blijkt uit de erkenning die door de Minister aan het slachthuis werd verstrekt. Dit kan je nagaan in de lijst van de erkende inrichtingen.
   
 

Enkel het kelen en uitbloeden van paarden bij een noodslachting mag buiten het slachthuis plaatsvinden.

   
Particuliere slachtingen
 
Dit betreft het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend mag worden aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. In geen geval mag het vlees (ook niet een deel ervan) in de handel worden gebracht of aan derden worden afgestaan. Ook deze slachtingen mogen in de regel alleen gebeuren in een erkend slachthuis. Daar moet aangifte van een particuliere slachting worden gedaan alvorens het paard mag worden geslacht.
   
 

Voor varkens, schapen en geiten kan men, naast de mogelijkheid de dieren in een slachthuis te laten slachten, deze ook ten huize van de  particulier slachten. Paarden (en ook runderen) moeten evenwel altijd, dus ook ingeval van particuliere slachting, in een slachthuis worden geslacht.

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet