Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Paarden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Paarden


 

Identificatie

     
     
 

Slachtingen

     
 
 

Grensoverschrijdend verkeer

  • Overeenkomst tussen de veterinaire diensten van België en Frankrijk inzake de gezondheidsvoorwaarden voor het niet-commerciële grensoverschrijdende verkeer van paardachtigen (28/03/2022) (PDF)
    • Deutsche Version - Abkommen zwischen den Veterinärdiensten Belgiens und Frankreichs über die Tiergesundheitsbedingungen für grenzüberschreitende Verbringungen von Equiden zu nichtkommerziellen Zwecken (28/03/2022) (PDF)
  • Memorandum van overeenstemming over voorwaarden inzake diergezondheid voor het niet-commercieel verkeer van paardachtigen tussen de veterinaire diensten van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk (01/06/2017) (PDF)
    • Newsletter für Tierärzte : abweichung von der pflicht zur vorlage einer gesundheitsbescheinigung im rahmen von verbringungen von equiden zu nichtkommerziellen zwecken zwischen Belgien, Frankreich, den Niederlanden und dem Grossherzogtum Luxemburg - änderung der regeln für Frankreich ab dem 28. märz 2022
  • Omzendbrief betreffende het verkeer van paarden tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk
  • Persbericht van 15/05/2017 : Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk
     
     
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.04.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet