Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Identificatie en registratie van paarden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Identificatie en registratie van paarden


 
Omzendbrieven
 

- Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank.

   
  - Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden.
   
 

- Omzendbrief betreffende de controle van de identiteit van paarden en de uitsluiting voor de slacht voor menselijke consumptie van buiten de wettelijke termijn geïdentificeerde paarden

   
   

Lijst van entiteiten die in aanmerking komen voor de afwijking voor paardachtigen die in vrijheid of semi-vrijheid leven in officieel erkende natuurreservaten of dierentuinen: https://www.health.belgium.be/fr/afwijking-voor-paardachtigen

   
   

Links :
- Belgische Confederatie van het Paard
- FOD Volksgezondheid

- FOD Mededeling 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.08.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet