Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Dierlijke bijproducten > Wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Wetgeving : Dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)


Europese wetgeving

De basis van de wetgeving over dierlijke bijproducten zijn de verordening(EG) nr. 1069/2009 (Nummer CELEX - 32009R1069 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen) en zijn implementatieverordening (EU) nr. 142/2011 (Nummer CELEX - 32011R0142 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen).

De EU Commissie heeft een samenvatting van deze wetgeving gemaakt.

Belgische wetgeving

FAVV
Ministerieel besluit van 09/07/2003 tot vaststelling van de stof om bepaalde niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten te denatureren.

(Nummer NUMAC - 2003022794 - voor de gecoördineerde wetgeving)

FOD volksgezondheid
Koninklijk besluit van 4 mei 2015 betreffende dierlijke bijproducten bestemd voor onderzoek, onderwijs, het voederen van niet-voedselproducerende dieren en voor de vervaardiging en het in de handel brengen van sommige afgeleide producten.

(Nummer NUMAC - 2015024128 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Leefmilieu Brussel (BIM)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28/11/2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval.

(Nummer NUMAC - 2002031605 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Informatie over de 'Wetgeving dierlijke bijproducten' en de 'Erkenningen dierlijke bijproducten'.

Vlaamse landmaatschappij – Mestbank
Regelgeving in verband met de Mestbank.Documentatie

- Omzendbrieven
- Instructies
- Nota's
- EU Model handelsdocumenten
- Checklists

Links en FAQ's
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.08.2022   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet