Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Dierlijke bijproducten >Lijsten erkende en geregistreerde...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Lijsten erkende en geregistreerde operatoren : Dierlijke bijproducten


Operatoren die dierlijke bijproducten vervoeren, hanteren, gebruiken of verwerken moeten door de bevoegde autoriteit erkend of geregistreerd worden in overeenstemming met artikels 24 of 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Iedere lidstaat van de Europese unie moet zijn lijsten publiceren op 1 enkele website en dit volgens een vast model. Deze info over de opbouw van deze lijsten, de gebruikte afkortingen, enz. kan gevonden worden in de technische specificaties (PDF) die de Europese commissie publiceerde op hun website (enkel in het Engels).

De lijsten van de andere lidstaten zijn opgemaakt volgens dezelfde technische specificaties als hierboven vernoemd.


Wetgeving

- Europese
- Belgische

Documentatie

- Omzendbrieven
- Instructies
- Nota's
- EU Model handelsdocumenten
- Checklists

Links en FAQ's
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.09.2023   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet