Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Dierlijke bijproducten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Dierlijke bijproducten
(niet voor menselijke consumptie)


 

Niet alle delen van landbouwhuisdieren worden voor menselijke consumptie gebruikt. Dit kan vele redenen hebben: culturele, economische, culinaire traditie of soms is het product gewoonweg niet meer voor menselijke consumptie geschikt. Anderzijds worden sommige dierlijke bijproducten specifiek voor een gebruik buiten de voedselketen geproduceerd. Denk maar aan wol, dons, muskus, de kleur karmijn, shellak, enz.

De meeste dierlijke bijproducten komen echter uit de vleessector. Ongeveer de helft van het gewicht van de dieren die geslacht worden, wordt niet opgegeten. In Europa worden deze waardevolle vetten, proteinen… echter niet zomaar ongebruikt gelaten. Ze worden voor tal van doeleinden gebruikt. Dit moet dan wel op een manier gebeuren die veilig is voor mens en dier. Om deze reden is er een Europese wetgeving die de sanitaire aspecten van dierlijke bijproducten regelt.

In Belgiƫ vallen dierlijke bijproducten afhankelijk van het gebruik onder verschillende overheidsdiensten.
Wie er bevoegd is en hoe de samenwerking verloopt is vastgelegd in de overeenkomst dierlijke bijproducten (PDF)
 

 Wetgeving

- Europese
- Belgische

Documentatie

- Omzendbrieven
- Instructies
- Nota's
- EU Model handelsdocumenten
- Checklists

Links en FAQ's

Lijsten "feedban" verordening (EG) nr. 999/2001
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.07.2017   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet