Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Blauwtong > Actualiteit
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Blauwtong

Vorige pagina

Actualiteit


 

Uitbraken met blauwtong (BT) ontdekt, heel België wordt één beperkingsgebied vanaf 28 maart

Naar aanleiding van het aantreffen van een besmetting met blauwtong (BT) serotype 8 in de provincie Luxemburg werd een monitoring georganiseerd op alle runder- en schapenhouderijen in een straal van 5 km rond het besmette bedrijf. Daaruit is gebleken dat ook andere bedrijven besmet waren. Dit bevestigt dat de besmetting is verspreid door besmette vectoren (culicoides) en dat er sprake is van een uitbraak van de ziekte.

Het FAVV past dan ook vanaf 28 maart 2019 alle maatregelen toe die voorzien zijn in de regelgeving (KB 7 mei 2008 en verordening (EG) nr. 1266/2007).

Concreet:

  • Gans België wordt beperkingsgebied voor BTV serotype 8. Deze keuze om het door de Europese regelgeving voorziene beperkingsgebied met een straal van 150 km meteen uit te breiden naar het hele grondgebied betekent dat herkauwers nog steeds zonder specifieke BT-voorwaarden binnen heel België verplaatst kunnen worden, zonder hinder voor de handel.
  • Wat betreft het intracommunautaire handelsverkeer:
    • kunnen alle herkauwers zonder BT-specifieke voorwaarden naar andere zones waar eveneens BTV-8 aanwezig is (Frankrijk, Cyprus en Zwitserland, delen van Duitsland) verhandeld worden;
    • voor handelsverkeer naar gebieden die vrij zijn van BTV-8, zijn de voorwaarden die moeten worden gerespecteerd opgenomen in de E504-procedure die beschikbaar is op onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/maatregelen.asp.

 

De precieze zonering voor BTV-8 (uitgezonderd België) en andere serotypes kan geraadpleegd worden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg.

Het FAVV raadt de vaccinatie van herkauwers aan om ze te beschermen tegen.

De vaccins tegen serotype 8 en tegen serotype 4 zijn nu ook beschikbaar bij de groothandelaars-verdelers van diergeneesmiddelen. Bij uitputting van de voorraad kan steeds gebruikgemaakt worden van het cascadesysteem.

 

Situatie in Europa

Sinds 2015 circuleert In Frankrijk in grote delen van het land het serotype 8 van blauwtong. Begin november 2017 werd ook het BTV4 vastgesteld, waarschijnlijk vanuit Corsica met diertransporten geïntroduceerd.

Waar het virus in de beginperiode enkel vastgesteld werd in een beperkte besmette zone in de oostelijke regio’s ter hoogte van Zwitserland, werden er in de laatste weken van 2017 nieuwe uitbraken vastgesteld in verschillende departementen buiten dit oorspronkelijk besmette gebied.

Daarom heeft de Franse overheid haar strategie laten vallen om dit serotype 4 proberen uit te roeien met behulp van vaccinatie en heeft ze het hele land als beperkingsgebied voor serotypes 8 en 4 uitgeroepen.

Dit heeft uiteraard een impact op het handelsverkeer van herkauwers vanuit Frankrijk naar België en de andere lidstaten.

Zie ook: http://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-fievre-catarrhale-ovine-fco

Naast Frankrijk zijn ook in verschillende andere Europese lidstaten en in buurlanden van de Europese Unie (Zwitserland, Turkije en de Balkan) beperkingsgebieden afgebakend na de vaststelling van 1 bepaald of een combinatie van verschillende serotypes van blauwtong.

De lijst van de Europese lidstaten met hun beperkingsgebieden is terug te vinden op volgende link:

http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue/index_en.htm

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.05.2019   |   Naar boven      


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet