Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Ziekte van Aujeszky > Vergoeding varkens
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Ziekte van Aujeszky


Vergoeding varkens

Wanneer binnen de 48 uur na bloedafname, uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de ziekte van Aujeszky, één of meerdere varkens sterven, dan kan het Fonds een vergoeding toekennen aan de eigenaar. De voorwaarden daarvoor zijn terug te vinden in artikel 26 van het KB:

 

Geval 1 - Er is slechts één varken gestorven na de bloedafname

  1. De eigenaar van de varkens dient binnen de 90 dagen na het sterven van het varken via de LCE een correct ingevulde schuldvordering in. De waarde van de varkens wordt berekend op basis van de vastgelegde vergoedingstabel (tabel 2018 - tabel 2019).
  2. Het FAVV keurt de schuldvordering goed en maakt deze voor uitbetaling over aan het Fonds.
  Geval 2 - Er zijn meerdere varkens gestorven na de bloedafname
  1. De varkenshouder maakt alle kadavers binnen de twee werkdagen na de bloedafname over aan DGZ of ARSIA. De kadavers moeten vergezeld zijn van een vervoersdocument voor diagnotisch materiaal (bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten). Op het vervoerdocument moeten de identificatie van de varkens en de datum van de bloedafname vermeld zijn.
  2. DGZ en ARSIA voeren een autopsie uit op de kadavers. Deze moeten bevestigen dat de varkens inderdaad een bloedafname hebben ondergaan en gestorven zijn binnen de 48 uur na deze bloedafname. Dit wordt bevestigd in het autopsieverslag.
  3. De eigenaar van de varkens dient binnen de 90 dagen na het sterven van het varken via de LCE een schuldvordering in. De waarde van de varkens wordt berekend op basis van de vastgelegde vergoedingstabel (tabel 2018 - tabel 2019). Bij de schuldvordering moeten steeds kopieën van het vervoersdocument en het autopsieverslag gevoegd worden.
  4. Het FAVV keurt de schuldvordering goed en maakt deze voor uitbetaling over aan het Fonds.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.01.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet