Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Wat doet het FAVV voor de consumenten? LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Wat doet het FAVV voor de consumenten?
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.03.2023

Het Voedselagentschap waakt over de veiligheid van de voedselketen en over de kwaliteit van ons voedsel. Onze opdracht van waakzaamheid strekt zich uit van riek tot vork.

Enkele video's geven u een goed idee over onze opdrachten en de controles die we uitvoeren.

Om de noodzakelijke analyses te kunnen uitvoeren heeft het Agentschap 5 eigen laboratoria. Voor minder courante analyses doen we een beroep op een zeventigtal erkende externe laboratoria.

De preventie en het beheer van incidenten in de voedselketen behoort tot de kerntaken van het Agentschap. De dienst crisispreventie en -beheer coördineert, in nauwe samenwerking met de diverse diensten van het Agentschap en de externe bevoegde overheden (bijv. het crisiscentrum van de regering), het beheer van deze incidenten.

We houden een open en transparante communicatie hoog in het vaandel. Daarom geven we u een maximum aan informatie: persberichten, productterugroepingen, waarschuwingen voor allergenen, publicaties, video's,...
Het Meldpunt beantwoordt uw vragen en neemt uw klachten op.

Via Foodweb (een databank met gegevens van bedrijven in de voedselketen) kan u opzoeken of uw bakker, slager, viswinkel, … bij het FAVV gekend is, en of ze een smiley hebben (een zelfklever die aantoont dat ze een geloofwaardig zelfcontrolesysteem hebben).
Meer weten? Ga naar : Het FAVV tot uw dienst van riek tot vork !

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV is belast met de preventie, de opsporing en de repressie van fraude en het gebruik van verboden stoffen (hormonen, enz.).

Hoe verlopen de controles van het Agentschap nu concreet? We geven enkele voorbeelden :
- in de primaire productie (landbouw)
        -In een veeteeltbedrijf
        -In een fruitbedrijf
        -In het slachthuis
- in de transportsector:
        - Wegcontroles
- in de distributiesector:
        - In een restaurant
        - Gerichte controleacties
        - Aangekondigde controleacties
- invoercontroles:
        - In een grenscontrolepost (GCP)
        - Controle van de bagage van reizigers uit niet-Europese landen
Meer info over alle controles: activiteitenverslagen

Om op de hoogte te blijven van de gevaren die in de voedselketen kunnen voorkomen vraagt het Agentschap regelmatig adviezen aan het Wetenschappelijk Comité, een onafhankelijk adviesorgaan dat samengesteld is uit topexperten in het wetenschappelijke - en onderzoeksdomein.
Meer info

Het FAVV waakt trouwens niet alleen voortdurend over Belgische voedingswaren maar ook over voedingswaren afkomstig uit andere landen. Via een snel alarmsysteem (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) zijn we permanent verbonden met 30 andere Europese landen zodat we optimaal kunnen inspelen als er zich een incident voordoet.
Meer info


Meer info over het FAVV


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet