Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Productterugroepingen > Wat is een “recall”?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Wat is een “recall”? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.04.2019


U hoort het soms op de radio of U leest het in de krant. “Potjes yoghurt van merk X uit de handel genomen…” Of “Warenhuisketen Y roept een partij diepgevroren scampi terug. Als je dit product zou gekocht hebben, eet het dan niet op en breng het terug naar de winkel, je krijgt je geld terug,” Daarna volgt een beschrijving van het product, met lotnummer, vervaldatum, soms ook de herkomsten al dan niet een foto van de verpakking…

Het lijkt logisch dat een firma bezorgd is om haar klanten en een product waar iets mis mee is niet langer verkoopt of zelfs terugbetaalt als het al verkocht is. Maar dit is ook een wettelijke verplichting. Elk bedrijf in de voedselketen dat redenen heeft om aan te nemen dat een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant, moet drie dingen doen.
  • Onmiddellijk maatregelen nemen om het gevaar weg te nemen (bijvoorbeeld de producten blokkeren, uit de handel nemen of terugroepen, zie verder)
  • Onmiddellijk het voedselagentschap op de hoogte brengen van het gevaar en de genomen maatregelen
  • De klanten en zo nodig de consument informeren.

Welke maatregelen er moeten genomen worden hangt af van het soort product en waar het zich in de voedselketen bevindt op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat er iets mis mee is.
  1. Als het grondstoffen zijn die een gevaar inhouden moeten ze geblokkeerd worden (ze mogen niet langer gebruikt worden). Als ze van buiten het bedrijf komen moet het FAVV ingelicht worden over de verantwoordelijke leverancier zodat het daar een onderzoek kan voeren en ze bij andere klanten kan terugtrekken.
  2. Wanneer het gevaar verwerkte producten betreft, moet de producent ze blokkeren en het FAVV verwittigen als het product zijn bedrijf intussen verlaten heeft. Hij moet dan het product onmiddellijk uit de handel nemen en zijn klanten verwittigen dat het niet meer verkocht mag worden of, als het al bij de consument is geraakt en een gezondheidsrisico inhoudt, het product terugroepen en via een persbericht de verbruikers inlichten.

Er zijn dus drie mogelijke maatregelen:
  • Blokkeren: de producten laten waar ze zijn, ze niet meer gebruiken en ze niet meer aan de klanten bezorgen. Dit betekent concreet: de producten niet meer verkopen.
  • Uit de handel nemen: de betrokken producten terughalen bij de klanten (bijvoorbeeld groot- en kleinhandel) (zonder recall).
  • Recall of terugroepen: aan de consumenten vragen de producten niet te consumeren of te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel.

Het is dus degene die het product in de handel brengt (de producent, invoerder, verkoper, …) die zelf de consument moet informeren. Doet hij dit niet, dan zal het FAVV dit doen en tegenover de overtreder een PV of waarschuwing opstellen.

Het FAVV zet ook de persberichten over recalls op zijn website om de consument te informeren. U kan ze terugvinden op www.favv. be, in de rubriek Consumenten > Productterugroepingen.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet