Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Op reis > Op reis met uw huisdier > Vertrekken vanuit België LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
op reis met uw huisdier
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.08.2021
Vertrekken vanuit België Vorige pagina

Als u met uw huisdier wilt reizen, doet u er goed aan om tijdig alle nuttige informatie over voorwaarden en procedures te raadplegen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hou er rekening mee dat alle termijnen strikt moeten worden nageleefd.
Deze regels zijn opgesteld om de gezondheid van mens en dier te beschermen in België en andere landen. Daarom moet ook uw huisdier (hond, kat of fret) aan de volgende voorwaarden voldoen.

Ik ben in België en ik wil met mijn hond of kat op reis gaan naar een land binnen de Europese Unie
Ik ben in België en ik wil met mijn hond of kat op reis gaan naar een land buiten de Europese Unie

Ik ben in België en ik wil met mijn hond of kat op reis gaan naar een land binnen de Europese Unie.

Voorwaarden :
  • Identificatie en registratie (paspoort + microchip)
  • Correcte vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)
Om te kunnen reizen naar Noord-Ierland, Ierland, Finland of Malta moet je huisdier ook:
  • Ontwormd zijn met een middel tegen de vossenlintworm (Echinococcus multilocularis)


Identificatie en registratie

Uw huisdier moet beschikken over een Europees paspoort om te mogen reizen in de EU. Dit paspoort moet de identificatiegegevens bevatten van dier en eigenaar. Daarnaast moet uw huisdier ook geïdentificeerd zijn aan de hand van een microchip. Een tatoeage is enkel geldig als deze geplaatst is voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is. Wees er je van bewust dat er landen zijn die enkel een microchip aanvaarden (Ierland & Malta)!


Vaccinatie tegen hondsdolheid

Uw dier kan vanaf de leeftijd van 12 weken ingeënt worden tegen hondsdolheid. Dit is de zogenaamde ‘primovaccinatie’ (eerste vaccinatie tegen rabiës).

Opgelet ! Deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig, wat wil zeggen dat een pup of kitten ten vroegste mee kan reizen vanaf de leeftijd van 15 weken.
In bepaalde lidstaten worden dieren jonger dan 12 weken wel toegelaten, maar dit onder specifieke voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden van de verschillende lidstaten vindt u op de website van de Europese Commissie.
De geldigheidsduur van het vaccin is afhankelijk van het type vaccin. Dit kan nagegaan worden in het paspoort van uw dier. Als de herhalingsvaccinatie binnen de geldigheidstermijn gezet is, geldt de vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie die te laat, pas na de afloop van deze termijn, wordt gegeven moet als ‘primovaccinatie’ beschouwd worden, deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig.


Extra voorwaarde: ontwormen tegen de vossenlintworm

Voor reizen naar Noord-Ierland, Ierland, Finland en Malta is ook een behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis (de vossenlintworm) vereist. Die moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in één van deze lidstaten gebeuren en in het paspoort worden ingeschreven.


Reist u met meer dan 5 huisdieren of kan u niet gelijktijdig met uw huisdieren reizen?
> Het transport van uw huisdieren moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor commercieel verkeer. Hiervoor is onder andere een certificaat nodig; u kunt contact opnemen met uw Lokale Controle eenheid (LCE).

Naar bovenIk ben in België en ik wil met mijn hond of kat op reis gaan naar een land buiten de Europese Unie

Om te reizen naar een land buiten de EU (een derde land), zijn de voorwaarden van het land van bestemming van toepassing. Deze informatie kan u voor sommige landen terugvinden via de FAVV website, voor ander landen zal u de ambassade of de regionale export promotie organisaties moeten contacteren.

Het is aangewezen dat uw huisdier over een paspoort, microchip en een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid beschikt. Voor een beperkt aantal landen is het niet verplicht om over een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid te beschikken. We raden u toch aan om uw dier te laten vaccineren omdat deze vaccinatie sowieso vereist is indien u wil terugkeren naar de EU.
Kijk zeker de geldigheidsdatum van het vaccin na voor vertrek! Veel landen buiten de EU hanteren een geldigheidsduur van 1 jaar.

Het land van bestemming kan bijkomende voorwaarden opleggen waaraan de huisdieren moeten voldoen om toegelaten te worden. In het merendeel van de gevallen wordt een gezondheidscertificaat geëist door het land van bestemming om uw huisdier in mee te kunnen nemen. De te volgen procedure en de verschillende soorten certificaten is op de FAVV-website vermeld. In ieder geval blijft u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de invoer van uw huisdier aanvaard zal worden door het land van bestemming.

Belangrijk ! Indien het land van bestemming eigen of bijkomende voorwaarden oplegt, moet u een officieel bewijs voorleggen dat deze voorwaarden door de overheid van het land van bestemming opgelegd werden, desgevallend samen met een beëdigde vertaling. De voorwaarden opgelegd door het land van bestemming moeten vooraf worden voorgelegd aan de lokale controle eenheden (LCE’s) en niet op het ogenblik van certificeren. De lokale controle eenheden (LCE’s) moeten de certificeerbaarheid kunnen controleren., begin dus tijdig aan de voorbereiding van de reis om niet voor onaangename verrassingen komen te staan!

Indien er onduidelijkheid bestaat over de juiste voorwaarden, wendt u zich het best tot de ambassade of het consulaat van het betrokken land of de regionale export promotie organisaties.

Naar boven


Meer gedetailleerde informatie over het reizen met gezelschapsdieren kan u ook terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid, de website van de Europese Commissie en de FAVV-website.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet