Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Samenstelling
Samenstelling van het Raadgevend Comité


Effectieve leden

  Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

  Sigrid Lauryssen
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

  Joost Vandenbroucke
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

  Mathilde de Becker
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

  Sébastien Storme
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

  Pieter-Jan Mattheus
Beweging.net

  Dominik Roland
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
     
  Peter Van Bossuyt
Belgische Federatie van voedselbanken (BFVB)Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

  Els Goossens
Boerenbond (BB)

  Hendrik Vandamme
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

 

Nicolas Marchal
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


  Marie-Laurence Semaille
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)
Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

  Katrien D'hooghe
Belgian feed Association (BFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen

  Johan Hallaert
FEVIA

  Lien Callewaert
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)

  Nele Cattoor
Belgapom/VEGEBE

  Michael Gore
FEBEV
     
  Sofie Vandewijngaarden
BioForum VlaanderenVertegenwoordigers van de organisaties van de chemische nijverheid

  Peter Jaeken
Phytophar

  Nele Plas
IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

  Nathalie De Greve
Comeos

  Veronique Bert
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

  Myriam Fonck
Fédération nationale des Unions de Classes moyennes (UCM)

  Jean-Luc Pottier
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

  Ann De Craene
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

  Eddy Van Damme
Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

  Eve Diels
Horeca Vlaanderen

  Pierre Poriau
FED. HoReCa WallonieVertegenwoordiger van de transportsector

 

Freija Fonteyn

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)
Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

  Daphné TamigniauxVertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  Luc Ogiers

  An SpitaelsVertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

  Caroline Teughels
Vlaamse Overheid

  Patricia De Clercq
Vlaamse Overheid

  Marie-Françoise Closset
Waals Gewest

  Nathalie Claes
Franse Gemeenschap

  Wien Nijs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Laura Piraprez
Duitstalige GemeenschapNaar boven


Plaatsvervangende leden


 

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

  Gwendolyn Maertens
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

  Aline Van den Broeck
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

  Jan Velghe
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

  Sandra Rosvelds
Beweging.net

  Vinnie Maes
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

  Sylvia Logist
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

  Gaëtane Demeure
Belgische Federatie van voedselbankenVertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

  Georges Van Keerberghen
Boerenbond

  Peter De Swaef
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

  Aurélie Noiret
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

 

Aline Lecollier
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


  Sophie Engel
BiowallonieVertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

  Evelien Mortaignie
Belgian feed Association (BFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen

  Imke Van den Broeck
Voedingsindustrie (FEVIA)

  Lambert De Wijngaert
Belgische Brouwers

  Anneleen Vandewynckel
Fenavian

  David Marquenie
Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (VIWF)Vertegenwoordiger van de organisaties van de chemische nijverheid

  Johan De Haes
Pharma.be

  Olivier Van Volden
essenscia.beVertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

  Sami Hemdane
Comeos

  Luc Ardies
Unie van Zelfstandige Ondernemers – UNIZO

  Sophie Bôval
Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)

  Ivan Claeys
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

  Luc Vanoirbeek
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

  Abert Denoncin
Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

  Anthony Van Der Hooft
Horeca Vlaanderen

  Yvan Roque
Fed. Ho.Re.Ca. BruxellesVertegenwoordiger van de transportsector

 

Kathleen Spenik

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra)
Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

  Fabien BolleVertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  Valérie Bastin

  Eric SonnetVertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

  Peter Loncke
Vlaamse overheid

  Evelien Decuypere
Vlaamse overheid

  Christine Anceau
Waals Gewest

  Dupuis Marleine
Franse Gemeenschap

  Jurgen Denys
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Babs Lemmens
Duitstalige Gemeenschap
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet