www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE 

Advies van het Wetenschappelijk Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2020

26/06/2020 Spoedraadgeving 16-2020

Herevaluatie van de risico’s en maatregelen voor het reduceren van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven via gewassen en hun producten, alsook hun valorisaties, afkomstig uit de voor AVP gereglementeerde zone I en II (PDF)

20/03/2020 Advies 06-2020

Semi-kwantitatieve risicobeoordeling van de mogelijke routes voor de introductie van Afrikaanse varkenspest van in het wild levende dieren naar varkenshouderijen en voor de daaropvolgende verspreiding ervan (PDF)

20/03/2020 Sneladvies 09-2020

Herevaluatie van de risico's van verspreiding in wilde fauna en introductie van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkensbedrijven gelinkt aan het voorwaardelijk hernemen van verschillende activiteiten in bossen (PDF)

20/09/2019 Spoedraadgeving 14-2019

Risicobeoordeling en maatregelen voor het reduceren van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven via gewassen en hun producten afkomstig uit de voor AVP gereglementeerde zones I en II (PDF)

24/05/2019 Sneladvies 10-2019

Afrikaanse varkenspest (AVP):
- bijkomende evaluatie van het risico op introductie in varkensbedrijven geassocieerd met het heropenen van de bospaden voor wandelaars in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP);
- evaluatie van de depopulatie van everzwijnen
(PDF)

24/05/2019 Sneladvies 09-2019

Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven gelinkt aan het hernemen van bosbouwwerkzaamheden in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP) (PDF)

26/04/2019 Sneladvies 07-2019

Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten en beoordeling van de maatregelen betreffende de voorwaarden voor herbevolking van de varkenshouderijen in het met Afrikaanse varkenspest geïnfecteerde gebied, en betreffende het vervoer en de verzameling van varkens (PDF)

26/04/2019 Spoedraadgeving 05-2019
Evaluatie van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op varkensbedrijven geassocieerd met het opnieuw verlenen van toegang aan wandelaars tot de bospaden van de zone II, een risicogebied met Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen (PDF)

22/03/2019 Advies 06-2019

Behandeling van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie (DBP) in het geval van een haard van brucellose, tuberculose, botulisme of Afrikaanse varkenspest (PDF)


26/10/2018 Sneladvies 16-2018
Risico op verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus in de wilde fauna en op introductie en verspreiding in de Belgische varkensbedrijven (PDF)

21/03/2014 Sneladvies 08-2014
Risico’s op introductie van Afrikaanse varkenspest in België (PDF)

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV