www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE 

Wetgeving Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2021

Belgische wetgeving

Ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest (B.S. van 25/01/2021)

(Nummer NUMAC -2021030195 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten (B.S. van 19/07/2014)
(Nummer NUMAC - 2014018229 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest (B.S. van 22/03/2004)
(Nummer NUMAC - 2004022188 - voor de gecoördineerde wetgeving)


Europese wetgeving

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 van de Commissie van 7 april 2021 tot vaststelling van speciale bestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest werd door de Commissie goedgekeurd op basis van het nieuwe rechtskader van Verordening (EU) 2016/429 ("diergezondheidswetgeving").
(de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Meer informatie op volgende link van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_nl

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV