www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen in geval van een uitbraak op een bedrijf Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.01.2020

Eens een uitbraak van AVP wordt vastgesteld in een varkensbedrijf in België, worden maatregelen genomen om die uitbraak zo snel mogelijk te isoleren om verspreiding van de ziekte te verhinderen en het virus uit te roeien. Het FAVV zal onder meer de volgende maatregelen nemen:

  • het afkondigen van een nationale standstill voor ten hoogste 72 uur waarbinnen alle verplaatsingen van varkens en varkensmest of -gier verboden zijn. Deze standstill wordt nadien vervangen door vervoersbeperkingen;
  • het afbakenen van een zone van 500 m rond de uitbraak, een beschermingszone van 3 km en een toezichtszone van 10 km;
  • het ruimen van alle in deze zone van 500 m gelegen bedrijven die dieren van gevoelige soorten houden en het vernietigen van de producten die van die dieren afkomstig zijn;
  • het uitvoeren van een epidemiologisch onderzoek om de oorsprong van de besmetting en de eventuele verspreidingswegen te kunnen achterhalen (contactbedrijven);
  • het opleggen van beperkende maatregelen aan geïdentificeerde contactbedrijven;
  • verbodsmaatregelen voor verplaatsing en verhoogd toezicht in de afgebakende zones;
  • bioveiligheidsmaatregelen in heel het land

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV