www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Bijkomende maatregelen in de beperkingsgebieden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.01.2020

Wanneer een geval van AVP bij een everzwijn wordt vastgesteld wordt onmiddellijk een tijdelijke besmette zone rond het geval afgebakend. Daarbij wordt ondermeer rekening gehouden met de epidemiologie van het virus, het territorium van de everzwijnen, bossen en natuurlijke of kunstmatige begrenzingen. In de tijdelijke besmette zone wordt direct een actieve zoektocht naar besmette everzwijnen georganiseerd om de omvang van de verspreiding van de ziekte te bepalen.

Van zodra de werkelijke besmette zone gekend is, worden nieuwe zones afgebakend, zoals gevraagd door de Europese wetgeving. Deze zones worden zone I en zone II genoemd. De zone II is de zone waar de besmette everzwijnen zich bevinden. De zone I is een bufferzone rond de zone II.

In deze zones I en II zijn maatregelen van toepassing voor zowel everzwijnen als gedomesticeerde varkens, in overeenstemming met de Europese wetgeving.

De maatregelen voor de everzwijnen en alle activiteiten in de bossen die het Waals gewest genomen heeft kunnen geraadpleegd worden op: http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

De maatregelen voor de gedomesticeerde varkens in de beperkingsgebieden kunnen geraadpleegd worden op onderstaande links:

maatregelen in een besmette initiƫle tijdelijke zone

maatregelen in de zones I en II

 

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV