www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen in gans België Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.01.2021

De maatregelen voor alle varkensbeslagen in heel België kunnen op dit ogenblik als volgt worden samengevat:

  1. Er is een verbod op verzamelingen van varkens. Het is toegelaten slachtvarkens te verzamelen op een erkend verzamelcentrum klasse 2. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.
  2. De toegang tot elk varkensbedrijf of elke plaats waar varkens worden gehouden is enkel toegelaten voor de personen die nodig zijn in het kader van de goede bedrijfsvoering.
  3. Het is verboden om een varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de eerste 72 uur na contact met een wild everzwijn.
  4. Alle materiaal, machines, apparatuur, kledij, schoeisel, voertuigen ed., die met het virus van AVP verontreinigd kunnen zijn, mogen niet op een varkensbedrijf worden binnengebracht.
  5. Het is verboden om een dood of geschoten everzwijn of een deel daarvan binnen te brengen op een varkensbedrijf of een plaats waar varkens worden gehouden.
  6. Het is verboden keukenafval aan varkens te voederen.
  7. Op alle varkensbedrijven en plaatsen waar varkens worden gehouden moeten strikte bioveiligheidsmaatregelen worden toegepast.
  8. Nieuwe varkens die worden binnengebracht in een varkensbedrijf, moeten in quarantaine geplaatst worden.
  9. Alle vervoermiddelen voor het vervoer van varkens, moeten na elk transport worden ontsmet.
  10. Elke varkenshouder moet bij het vaststellen van klinische problemen bij zijn dieren een dierenarts raadplegen. Die mag de behandeling van de dieren slechts instellen indien hij tegelijk kadavers of monsters overmaakt aan DGZ of ARSIA voor een onderzoek op AVP.

AVP is een aangifteplichtige ziekte. Elke (klinische) verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor veehouders, dierenartsen, laboratoria en eenieder werkzaam in de sector.

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV