www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE 

Maatregelen en preventie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.08.2020

Het FAVV is enkel bevoegd voor de maatregelen op varkenshouderijen en in de varkenssector. De maatregelen met betrekking tot everzwijnen en alles wat wilde fauna in het algemeen betreft (de jacht, gebruik van bossen) worden opgelegd door de gewesten. De drie gewesten werken samen bij het uitwerken van de controlemaatregelen. Als een geval van AVP zou vastgesteld worden bij everzwijnen elders in het land, zullen de maatregelen gelijkaardig zijn aan deze die van toepassing zijn in de provincie Luxemburg.

U kan de maatregelen van het Waals gewest consulteren op:

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

De aanbevelingen zijn ook terug te vinden in onze brochures. De UGent heeft eveneens een gratis tool ontwikkeld, nl. Biocheck, waarmee elke varkenshouder de bioveiligheid op zijn bedrijf kan evalueren.

 

Maatregelen in de varkensbedrijven:
- In gans Belgiƫ
- In de beperkingsgebieden
- Procedures en derogaties
- Wat bij een uitbraak op een bedrijf?
   
Bioveiligheid
   
Maatregelen voor vervoerders van varkens
   
Biociden
   
Wetgeving
 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV