Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Wetgeving > HygiŽne > Officiële controles
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Officiële controles - H3 

Europese wetgeving

 

Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

(Nummer CELEX - 32004R0882 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 
 

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 04/2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

(Nummer CELEX - 32004R0854 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004.

(Nummer CELEX - 32005R2074 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
 

Verordening (EU) Nr. 702/2013 (PDF) van de Commissie van 22 juli 2013 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de accreditatie van officiële laboratoria die officiële Trichinella-tests uitvoeren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/2009 van de Commissie.

(Nummer CELEX - 32013R0702 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
 

Verordening (EU) 2015/1375 (PDF) van de Commissie van 10 augustus 2015 tot vaststelling van specifieke voorschriften voor de officiële controles op Trichinella in vlees.

(Nummer CELEX - 32015R1375 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
   
Belgische wetgeving
 

K.B. van 22/12/2005 (PDF) tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. (Nummer NUMAC - 2005023111 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   
 

K.B. van 30/11/2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

(Nummer NUMAC - 2015018401 - voor de gecoördineerde wetgeving)

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet