Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Wetgeving


    Deze pagina moet het makkelijker maken specifieke wetgeving op te zoeken doordat alle op de verschillende pagina's van de site weergegeven wetgeving is samengebracht in 4 rubrieken :

Wetgeving betreffende de dierlijke productie

Wetgeving betreffende de plantaardige productie

Wetgeving betreffende de levensmiddelen

Andere wetgevingGecoördineerde wetgeving :
De gecoördineerde teksten van de Belgische warenwetgeving worden niet opgenomen op de site van het FAVV. Het FAVV bezorgt regelmatig aan "Die Keure" gecoördineerde teksten van wetgeving waar deze ter beschikking zijn van geïnteresseerde gebruikers via haar site Warenwetgeving.
De gecoördineerde wetgeving kan ook worden geraadpleegd onder deze link.
De wetgeving van de Europese Unie wordt gecoördineerd door de diensten van de Europese Commissie en kan teruggevonden worden op de site Eur-lex.


Wetgeving betreffende de dierlijke productie


  Bijenteelt
  Bluetongue
  Eieren en eiproducten
  Hygiënewetgeving
  Informatie over de voedselketen (IVK)
  Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
  Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (O.S.E.)
  Rabiës
  Varkenspest
  Vogelgriep
  West Nijl-koorts
  Zuivelproducten


Wetgeving betreffende de plantaardige productie

  Bacterievuur
  Fytosanitaire controle van pootgoed en zaaizaden
  Fytosanitaire invoercontroles
  Fytosanitaire wetgeving
  Genetisch gemodificeerde organismen (GGO)
  Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
  Pesticiden voor landbouwkundig gebruik
  Ziekten bij aardappelen :
- Ringrot
- Bruinrot


Wetgeving betreffende de levensmiddelen

  Contactmaterialen
  Etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen
  Hygiënewetgeving


Andere wetgeving

  Autocontrole
  Basiswetgeving van het FAVV
  Erkenningen, toelatingen en registratie
  Labos
  Meldingsplicht
  Raadgevend Comité

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.05.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet