WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Werking Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.04.2017

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan van het FAVV. Het heeft een centrale positie in de evaluatie van de risico’s in de voedselketen.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit. Indien nodig kan het beroep doen op een netwerk van experten wanneer specifieke onderwerpen worden behandeld.

De hoofdtaak van het Wetenschappelijk Comité bestaat uit het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV onder andere over:
  • (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en plantenbescherming);
  • alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming;
  • het analyse- en inspectieprogramma;
  • de sectorale autocontrolegidsen.

Het Wetenschappelijk Comité brengt advies uit op vraag van de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister of op eigen initiatief. Er bestaan verschillende procedures voor de aanvraag van een advies.
Een leidraad voor de adviezen van het Wetenschappelijk Comité is beschikbaar.
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.