WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2019 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.07.2019


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 13-2019 (PDF)

Autocontrolegids voor het slachten, bewerken en verkopen van gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijven  

(dossier SciCom 2019/01)

Voeding
Advies 12-2019 (PDF) Evaluatie van de risico’s bij het verlengen van de bewaarperiode van 2 maanden van op de uiterste consumptiedatum ingevroren voorverpakte levensmiddelen (dossier SciCom 2019/02) Voeding
Advies 11-2019 (PDF) Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in rauwmelkse hoeveboter (dossier SciCom 2018/17) Voeding
Sneladvies 10-2019 (PDF)

               Afrikaanse varkenspest (AVP):

- bijkomende evaluatie van het risico op   introductie in varkensbedrijven geassocieerd met het heropenen van de bospaden voor wandelaars in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP);

- evaluatie van de depopulatie van everzwijnen.

Dier
Sneladvies 09-2019 (PDF) Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest (AVP) in varkensbedrijven gelinkt aan het hernemen van bosbouw-werkzaamheden in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP) (dossier SciCom 2019/10) Dier
Advies 08-2019 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose (dossier SciCom 2019/03) Dier
Sneladvies 07-2019 (PDF) Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten en beoordeling van de maatregelen betreffende de voorwaarden voor herbevolking van de varkenshouderijen in het met Afrikaanse varkenspest geïnfecteerde gebied, en betreffende het vervoer en de verzameling van varkens (dossier SciCom 2019/06) Dier
Advies 06-2019 (PDF) Behandeling van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie (DBP) in het geval van een haard van brucellose, tuberculose, botulisme of Afrikaanse varkenspest (dossier SciCom 2018/10) Dier
Spoedraadgeving 05-2019 (PDF) Evaluatie van het risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijven geassocieerd met het verlenen van toegang aan wandelaars tot de bospaden van de zone II, een risicogebied met Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen (dossier SciCom 2019/07) Dier
Advies 04-2019 (PDF) Toxicologische bezorgdheden van mogelijke alternatieven voor de vervanging van bisfenol A in materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen (dossier SciCom 2018/08) Voeding
Sneladvies 03-2019 (PDF) Risicobeoordeling met betrekking tot de aanwezigheid van de bacterie Xylella fastidiosa in België op olijfbomen geïmporteerd uit Spanje (dossier SciCom 2019/04) Plant

Advies 02-2019 (PDF)

     - Bijlage 1 (PDF)

     - Bijlage 2 (PDF)

     - Bijlage 3 (PDF)

     - Bijlage 4 (PDF)

     - Bijlage 5 (PDF)

     - Bijlage 6 (PDF)

     - Bijlage 7 (PDF)

     - Bijlage 8 (PDF)

FAVV Analyseprogramma: luik procescontaminanten

(dossier SciCom 2018/03)

Voeding
Advies 01-2019 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV met betrekking tot GGO’s en hun afgeleide producten in levensmiddelen en diervoeders (dossier SciCom 2018/09) Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.