WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2018 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.02.2018


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 02-2018

Ontwerp koninklijk besluit betreffende runderbrucellose

(dossier SciCom 2017/19)

Dier
Advies 01-2018 Monitoring van antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen, pathogenen en zoönotische kiemen (dossier SciCom 2017/10) Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.