Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands  Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Bioveiligheid in de veeteelt
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Bioveiligheid in de veeteelt
Bioveiligheid is het geheel van maatregelen om het risico
op het binnenbrengen van dierenziekten in het bedrijf en
de verspreiding ervan naar andere bedrijven te vermijden
of te beperken. Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen.
Publicatiedatum :  Juli 2014
Aantal bladzijden :  2 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Omvang van het bestand :  77 Kb
Versie op papier : Te bestellen


 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.10.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet