Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Dieren en dierlijke productie

 
Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België in 2016
   
Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014
   
Bioveiligheid in de veeteelt
   
De strijd tegen antibioticaresistentie
   
Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf
   
EFSA - Belgian report on zoonoses and zoonotic agents
   
Goede vachtcondities dragen bij tot veilig vlees
   
Informatie over de voedselketen (VKI)
   
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor dierenartsen
   
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor veehouders
   
Reports on zoonotic agents in Belgium
   
Wildhygiëneregels in de Benelux

Planten en plantaardige productie

 
Bacterievuur
   
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
   
Pesticide Residue Monitoring in Food of Plant Origin (Belgium) (Summary)
   
Plantenpaspoort
   
Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving

Levensmiddelen

 
De schenkingsbeurs... Samen voedselschenkingen vergemakkelijken
   
Houdbaarheid van producten : wat mag wanneer nog gebruikt worden ?
   
Rauwe melk verhitten vóór consumptie!
   
Verwerking en verkoop op de hoeve
   
Voedseloverschotten

Varia

 
Autocontrole & Smiley
   
Businessplan voor het FAVV
   
Charter van de inspecteur en de controleur
   
Charter van de ombudsdienst
   
De meldingsplicht
   
De ombudsdienst voor de operatoren
   
De voorlichtingscel
   
De waarden van het FAVV
   
De weg naar een feilloze FAVV-controle
   
Een FAVV-controle zonder zorgen
   
Food safety surveillance by a risk based control programming: approach applied by the Belgian federal agency for the safety of the food chain (FASFC)
   
Glossarium van het Voedselagentschap
   
Goede hygiënische praktijken bij controles van bedrijven in de voedselketen
   
Het FAVV in een notedop
   
Het FAVV tot uw dienst
   

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles

- Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
- Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen

   
Kinderopvang ...en het FAVV - Registratie en toelating
   
Kleinschalig logies
   
Medisch attest m.b.t. de geschiktheid om levensmiddelen te manipuleren
   
Meldingsplicht en meldingslimieten
   
Minimale hygiënemaatregelen voor frituren
   
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen (Federale Politie)
   
Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen
   
Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia
   
Publicatie van de inspectieresultaten voor alle operatoren in de sector B2C.
   
Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen
   
Richtlijnen voor vrijwillige molenaars
   
Scholen en het FAVV
   

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet