Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Over het FAVV

 
Businessplannen voor het FAVV
   
Charter van de inspecteur en de controleur
   
Charter van de ombudsdienst
   
FAVV in een notedop (Het)
   
FAVV tot uw dienst (Het)
   
Food safety surveillance by a risk based control programming: approach applied by the Belgian federal agency for the safety of the food chain (FASFC)
   
Glossarium van het Voedselagentschap
   

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles

- Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
- Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen

   
Ombudsdienst voor de operatoren (De)
   
Waarden van het FAVV (De)
Dierlijke sector (Dieren, dierlijke productie en dierlijke producten)

 
Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België
   
Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we deze ziekte een halt toeroepen! (Voor veehouder)
   
Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we deze ziekte een halt toeroepen! (Voor jager)
   
Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we deze ziekte een halt toeroepen! (Voor publiek)
   
Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014
   
Bioveiligheid in de veeteelt
   
De meldingsplicht
   
Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf
   
EFSA - Belgian report on zoonoses and zoonotic agents
   
FAVV-controle zonder zorgen (Een)
   
Goede vachtcondities dragen bij tot veilig vlees
   
Informatie over de voedselketen (VKI)
   
Meldingsplicht en meldingslimieten
   
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen (Federale Politie)
   
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor dierenartsen
   
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor veehouders
   
Rauwe melk verhitten vóór consumptie!
   
Reports on zoonotic agents in Belgium
   
Strijd tegen antibioticaresistentie (De)
   
Wildhygiëneregels in de Benelux

Plantaardige sector (Planten, plantaardige productie en plantaardige producten)

 
Bacterievuur
   
FAVV-controle zonder zorgen (Een)
   
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
   
Meldingsplicht (De)
   
Meldingsplicht en meldingslimieten
   
Pesticide Residue Monitoring in Food of Plant Origin (Belgium) (Summary)
   
Plantenpaspoort
   
Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving

Sector Distributie (Verkoop en gebruik van levensmiddelen)

 
Autocontrole & Smiley
   
Het FAVV publiceert de inspectieresultaten van alle bedrijven in de sector B2C
   
Houdbaarheid van producten : wat mag wanneer nog gebruikt worden ?
   
Kinderopvang ...en het FAVV - Registratie en toelating
   
Kleinschalig logies
   
Meldingsplicht (De)
   
Meldingsplicht en meldingslimieten
   
Minimale hygiënemaatregelen voor frituren
   
Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen
   
Rauwe melk verhitten vóór consumptie!
   
Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen
   
Schenkingsbeurs (De)
   
Scholen en het FAVV
   
Verwerking en verkoop op de hoeve
   
Voedseloverschotten
   
Voorlichtingscel (De)
   
Weg naar een feilloze FAVV-controle (De)

Allerlei

 
Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.08.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet