Zoekmotor  Zoeken van A tot Z
Siteplan
U bevindt zich hier: FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Bijenteelt DE   •   FR   •   NL   •   EN  

Startpagina Over het FAVV Contact Beroepssectoren Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Ombudsdienst voor de operatoren Plantaardige productie Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Consumenten Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Publicaties Praktisch

 
 
   
Bijenteelt - Wetgeving, registratie en heffingen

 

 1. Wetgeving
  1. Administratieve FAVV-regels voor de bijenhouder
  2. Dierengezondheid – bijen
  3. Veiligheid voedselketen – honing
 2. Registratie
 3. Heffingen

1 Wetgeving

1.1 Administratieve FAVV-regels voor de bijenhouder

 • 10/11/2005. – K.B. betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV.
 • 16/01/2006. — K.B. tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.

top

1.2 Dierengezondheid – bijen

 • 24/03/1987. - Dierengezondheidswet.
 • 25/04/1988. – K.B. tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24/03/1987.
 • 10/04/2000. – K.B. houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.
 • 23/05/2000 - K.B. houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren.
 • 07/03/2007 - K.B. betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen.
 • 10/08/2007. - M.B. betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten.
 • 2003/881/EG: Beschikking van de Commissie van 11/12/2003 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften en de certificeringsvoorwaarden voor de invoer van bijen en hommels (Apis mellifera et Bombus spp.) uit bepaalde derde landen en tot intrekking van Beschikking 2000/462/EG van de Commissie.

top

1.3 Veiligheid voedselketen – honing

 • 24/01/1977 – Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.
 • 9 /02/1990 – K.B. betreffende de vermelding van de partij waartoe een voedingsmiddel behoort.
 • 11/05/1992– K.B. betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
 • 13/09/1999. – K.B. betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.
 • 14/11/2003 – K.B. betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
 • 19/03/2004 - K.B. betreffende honing.
 • 24/10/2005 - M.B. betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector.

top

2 Registratie (K.B. 16/01/2006)

 

Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het FAVV laten registreren. Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing en de eventuele betaling van een heffing.
Het formulier om zich te registreren moet met de post worden toegezonden aan de Provinciale Controle-eenheid (PCE) waarvan de bijenhouder afhangt.

top

3 Heffingen (K.B. 10/11/2005)

 

De operatoren in de sector van de primaire productie zijn jaarlijks een forfaitaire "heffing" verschuldigd aan het Agentschap. Evenwel zijn de bijenhouders die maximaal 24 producerende kolonies houden, vrijgesteld van betaling van de heffing. Het aantal kolonies wordt berekend op basis van het jaargemiddelde. Een kolonie is een groep bijen van ongeveer 15.000 stuks of 1,5 kg, vergezeld van een koningin.

Voor meer informatie, raadpleeg  de pagina Heffingen


top

 

Laastste update: 11.04.2013

De (Belgische) gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn onder andere beschikbaar onder die link.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer    |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.