Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Startpagina > Raadgevend Comité > Verslagen en documenten van de vergaderingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Verslagen en documenten van de vergaderingen Jaar:


Datum Verslagen en bijlagen
29/11/2017
Verslag
  - Punt 1 : 

Goedkeuring van de dagorde (PDF)

  - Punt 2 : 

Actualiteit

  - Punt 3 : 

Voorstelling dienst NOE (PDF)

  - Punt 4 : 

Herorganisatie LCE : defintief vanaf 01/01/2018 (PDF)

  - Punt 5 : 

Jaarverslag 2016 : Administratieve boetes (PDF)

  - Punt 6 : 

Feedback activiteiten AMCRA 2016 en perpectieven (PDF)

  - Punt 7 : 

Feedback wetgevend werk (PDF)

  - Punt 8 : 

Voorbereiding gemeenschappelijke vergadering RC/WetCom.

  - Punt 9 :  Varia
- Jaarkalender 2018 (PDF)
- Vervanging mandatarissen
24/10/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 1 :  Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 :  Actualiteit
  - Punt 3 :  Usermanagement (PDF)
  - Punt 4 :  Multidisciplinaire Hormonencel wordt Farma and Food Crime Unit (PDF)
  - Punt 5 :  Realisatie controleplan 1ste semester 2017 (PDF)
  - Punt 6 :  Businessplan 2018-2020 (PDF) + Bijlage (PDF)
  - Punt 7 :  Lijst nieuwe voorstellen RC voor administratieve vereenvoudiging (PDF)
  - Punt 8 :  Varia: vervanging leden
20/09/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 1 :  Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 :  Actualiteit (PDF)
  - Punt 3 :  Resultaten van kwalitatieve enquête (PDF)
  - Punt 4 :  Stand van zaken: Business plan (PDF)
  - Punt 5 :  Controleprogramma 2018 (PDF) + Vergelijking analyseprogramma 2017-2018 (PDF)
  - Punt 6 :  Formeel advies: wijziging KB “Inspectiefrequenties” (PDF)
  - Punt 7 :  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (PDF)
  - Punt 8 :  Verslag van de laatste vergadering van het Opvolgingscomité + Budgetrealisaties 2017: stand van zaken en voorstel budget 2018 (PDF)
  - Punt 9 :  Activiteitenverslag FAVV 2016: eventuele opmerkingen van de leden.
  - Punt 10:  Varia.
20/06/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 2 :  Actualiteit
Beheer van hoogpathogene vogelgriep H5N8 (PDF)
  - Punt 3 : 

Interne audit / Conclusies auditprogramma 2016 (PDF)

  - Punt 4 : 

Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging, wat het vrijstellen van operatoren uit de deeleconomie van de registratieverplichting betreft, van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV (PDF)
+ Aanverwant document (PDF)

  - Punt 5 : 

Operatorenenquête 2017 (PDF)

  - Punt 6 : 

Preview activiteitenverslag FAVV 2016

  - Punt 7 : 

Basisprincipes 2018-2020 (PDF)

  - Punt 8 : 

Wet houdende diverse bepalingen (PDF) :
Wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV (bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel) (PDF)

Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (administratieve boetes) (PDF)

25/04/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 1 : 

Goedkeuring van de dagorde (PDF)

  - Punt 2 : 

Actualiteit

  - Punt 3 : 

Feedback WetCom (PDF)

  - Punt 4 : 

Voorstel aanpassing KB contributies (actualisatie van de tarieven) (PDF)
- Bijlage 1 (PDF)
- Bijlage 2 (PDF)

  - Punt 5 : 

Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley (PDF)

  - Punt 6 : 

Werking voorlichtingscel en meldpunt voor de consument in 2016:
- Presentatie: Voorlichtingscel (PDF)
- Presentatie: Meldpunt voor de consument (PDF)

  - Punt 7 : 

Communicatieplan 2017 (PDF)

  - Punt 8 : 

Feedback administratieve vereenvoudiging en vraag tot voorstellen RC (PDF)  + Bijlage (PDF)

  - Punt 9 : 

Update export 3e landen (+behandelde dossiers) (PDF)

  - Punt 10: 

Varia

29/03/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 2 : 

Vleesschandaal in Brazilië (PDF)
Dierenwelzijn in exportslachthuis Tielt (PDF)

  - Punt 3 : 

Jaarverslag 2016 Ombudsdienst (PDF)

  - Punt 4 : 

Definitieve versie KB Autocontrole (PDF)

  - Punt 5 : 

KB Medische Attesten (PDF)

  - Punt 6 : 

Herziening controleverordening (EG) nr. 882/2004: stand van zaken (PDF)

  - Punt 7 :  Vervanging Bond Beter Leefmilieu.
  - Punt 8 : 

Vergaderkalender (PDF)

21/02/2017
Verslag (PDF)
  - Punt 2 : 

Actualiteit (PDF)

  - Punt 3 : 

Operatorenenquête (PDF) + Bijlage (PDF)

  - Punt 4 : 

Formeel advies: KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (PDF) + Ontwerp van het ministerieel besluit (PDF)

  - Punt 5 : 

Realisatie controleplan 2016 (gedeeltelijke cijfers) (PDF) + Update DIS in de stad (PDF)

  - Punt 6 : 

Resultaten van de heffingencampagne 2016 / stand van zaken campagne 2017 (PDF)

  - Punt 7 : 

Feedback administratieve boetes: jaarverslag 2015 (PDF)

  - Punt 9 : 

Ontwerp van huishoudelijk reglement RadCom (PDF)

27/01/2017
Jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering RC & Wetcom
  - Punt 2 : 

Voorstelling van de nieuwe samenstelling van het Wetenschappelijk Comité (PDF)

  - Punt 3 : 

Beheer van belangenconflicten binnen het Wetenschappelijk Comité (PDF)

  - Punt 4 : 

Aankondiging over de barometer en over de opvolging van de aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité (PDF)

  - Punt 5 : 

Feed-back van de workshops gehouden naar aanleiding van het SciCom symposium ‘Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen’ (PDF)

  - Punt 6 : 

Businessplan 2018-2020: enquête bij de stakeholders (PDF)

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet