Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Raadgevend Comité > Leden / Plaatsvervangers
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Leden / Plaatsvervangers


Effectieve leden


  Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties


Sigrid Lauryssen


Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop


Joost Vandenbroucke


Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop


Mathilde de Becker


Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)


Sébastien Storme


Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)


Pieter-Jan Mattheus


Beweging.net


Dominik Roland


Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie


Els Goossens


Boerenbond (BB)


Hendrik Vandamme


Algemeen Boerensyndikaat (ABS)


Ana Granados Chapatte


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Marie-Laurence Semaille


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Annick Cnudde


Bioforum VlaanderenVertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding


Yvan Dejaegher


Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen


Johan Hallaert


FEVIA


Renaat Debergh


Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)


Romain Cools


Belgapom/VEGEBE


Michael Gore


FEBEVVertegenwoordigers van de organisaties van de chemische nijverheid


Peter Jaeken


Phytophar


Eric Van de Meerssche


IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel


Nathalie De Greve


Comeos


Veronique Bert


Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)


Myriam Fonck


Fédération nationale des Unions de Classes moyennes (UCM)


Jean-Luc Pottier


Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België


Ann De Craene


Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)


Eddy Van Damme


Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector


Eve Diels


Horeca Vlaanderen


Pierre Poriau


FED. HoReCa WallonieVertegenwoordiger van de transportsector


Kathleen Spenik


Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra)Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Daphné Tamigniaux

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie


Luc Ogiers


Dina Segers


Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen


Caroline Teughels


Vlaamse Overheid


Lieve De Smit


Vlaamse Overheid


Marie-Françoise Closset


Waals Gewest


Nathalie Claes


Franse Gemeenschap


Wien Nijs


Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Olivier Warland


Duitstalige Gemeenschap


Plaatsvervangende leden


 

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties


Gwendolyn Maertens


Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop


Aline Van den Broeck


Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop


Jan Velghe


Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)


Sandra Rosvelds


Beweging.net


Larissa De Roose


Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)


Sylvia Logist


Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie


Georges Van Keerberghen


Boerenbond


Peter De Swaef


Algemeen Boerensyndikaat (ABS)


Joseph Ponthier


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Alain Masure


Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


Frédérique Hellin


Biowallonie


Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding


Karen Kerckhofs


Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen


Sander Moonens


Voedingsindustrie (FEVIA)


Lambert De Wijngaert

Belgische Brouwers


Anneleen Vandewynckel


Fenavian


David Marquenie


Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken (VIWF)


Vertegenwoordiger van de organisaties van de chemische nijverheid


Davy Persoons


Pharma.be


Stéphanie Kint


IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)


Vertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel


Sami Hemdane


Comeos


Luc Ardies


Unie van Zelfstandige Ondernemers – UNIZO


Sophie Bôval


Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)


Ivan Claeys


Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België


Philippe Appeltans


Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)


Abert Denoncin


Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector


Anthony Van Der Hooft


Horeca Vlaanderen


Yvan Roque


Fed. Ho.Re.Ca. BruxellesVertegenwoordiger van de transportsector


Anne-Sophie Maes


Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Benoit Horion

Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie


Valérie Bastin
Eric Sonnet

Vertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen


Peter Loncke


Vlaamse overheid


Pieter Van Ommeslaeghe


Vlaamse overheid


Christine Anceau


Waals Gewest


Gérard Alard


Franse Gemeenschap


Jurgen Denys


Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Mireille Thomas


Duitstalige Gemeenschap

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet