Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie > Plantenziekten > Informatiefiches quarantaine organismen in de boomkwekerij
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Informatiefiches quarantaine organismen in de boomkwekerij 

Deze informatiefiches verschijnen in 2016-2017 in het magazine “Sierteelt & Groenvoorziening” en werden opgesteld in het kader van het project “Draaiboek voor bedreigde quarantaine organismen voor de boomkwekerijsector” uitgevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), de beroepsfederatie voor de Vlaamse sierteelt en groenvoorziening (AVBS), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Proefcentrum Fruitteelt (PCF) en het FAVV met steun van de Vlaamse Overheid, Fonds voor Landbouw en Visserij. De originele versies werden enkel in het Nederlands opgesteld en gepubliceerd op de website van het Proefcentrum voor sierteelt (PCS).  (link : http://www.pcsierteelt.be/ > Publicaties > Quarantaine organismen). Het FAVV stelt eveneens een Franse vertaling van deze fiches ter beschikking.

   
 
   
 
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.08.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet