Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Geen voedselverspilling
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Geen voedselverspilling


Voedseloverschotten of voedsel dat niet verkocht wordt, zijn onvermijdelijk in het productie- en distributieproces van onze voeding. Ze worden dikwijls vernietigd of weggegooid terwijl ze soms nog perfect eetbaar zijn. De strijd tegen voedselverlies en -verspilling behoort niet tot de kerntaken van het FAVV, maar het Agentschap zet zich er graag voor in. Het zijn voornamelijk de Gewesten die initiatieven nemen in dit kader. Het FAVV werkt hieraan mee en steunt deze initiatieven omdat het ervan overtuigd is dat iedereen baat heeft bij minder voedselverspilling op voorwaarde natuurlijk dat de voedselveiligheid gegarandeerd blijft!  


Daarna heeft het FAVV verschillende documenten opgesteld die kaderen in de preventie van voedselverlies:

  1. uitleg met betrekking tot de verschillende houdbaarheidsdata ;
  2. omzendbrief met betrekking tot de bepalingen van toepassing op voedselbanken en liefdadigheidsverenigingen;
  3. richtlijnen voor operatoren in de horeca-sector die restorestjes willen meegeven aan de consument.


Wanneer betrokken partners of overheden het idee hebben dat het voedselveiligheidsbeleid de preventie van voedselverlies in de weg zou staan, worden zij gevraagd het FAVV hierover in te lichten. Het Agentschap zal dan nagaan of haar beleid, binnen de grenzen van de voedselveiligheid, bijgesteld kan worden om de aangehaalde verliezen te beperken.

Comeos, Fevia, de Federatie van de Voedselbanken, de sociale kruideniers, sociale restaurants en armoedeorganisaties enerzijds en de Federale overheid en de drie Gewesten anderzijds hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke oproep aan alle bedrijven om voedselverspilling te voorkomen.
Er werd door hen een brochure opgesteld: Voedseloverschotten.

KOMOSIE vzw, FdSS vzw, de Federale overheid, de drie Gewesten en talrijke andere partners hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk initiatief om het online platform Schenkingsbeurs te creëren. Dit platform voorkomt voedselverspilling door voedselschenkingen van voedingsbedrijven aan sociale en voedselhulporganisaties te vergemakkelijken. Er werd door hen hierover een brochure opgesteld.


Het FAVV gaat steeds in op uitnodigingen om deel te nemen aan overlegvergaderingen in verband met initiatieven die gelanceerd worden in het kader van de strijd tegen voedselverspilling.

Meer informatie over de acties tegen voedselverlies en -verspilling kan u terugvinden op
http://www.voedselverlies.be (Vlaamse Overheid)
http://moinsdedechets.wallonie.be (Waalse Overheid)

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet