Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Invoer derde landen


 

Dieren en producten worden vanuit de gehele wereld naar de Europese Unie (EU) aangevoerd.

Om volksgezondheidsrisico’s en de insleep van dieren- en plantenziekten te vermijden heeft de Europese Unie (EU) uitgebreide en in sterke mate geharmoniseerde regelgeving geformuleerd.

Op basis hiervan voert het FAVV zijn controles uit.

Om de regelgeving en daarmee samenhangende procedures beter te begrijpen, is de kennis van enkele begrippen noodzakelijk:

  • Derde land: alle landen buiten de EU
  • Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): akkoord over de vrije handel van industriële goederen tussen Noorwegen, IJsland Zwitserland en Liechtenstein. Deze EVA landen met uitzondering van Zwitserland hebben met de EU akkoorden gesloten voor de totstandkoming van een Europese Economische Ruimte.
  • Europese Economische Ruimte (EER): ruimte waarbinnen vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal bestaat en waartoe de EU wetgeving is ingevoerd.
  • Binnenbrengen in de EU: actie om goederen of dieren op het grondgebied van een EU lidstaat te brengen.
  • Grensinspectiepost (GIP): een aan het FAVV ter beschikking gestelde ruimte waar op zijn minst de documentaire controle van de binnengebrachte producten en dieren wordt uitgevoerd, en waar voor bepaalde producten en dieren de uitrusting moet voldoen om de overeenstemming- en/of materiële of fysieke controle uit te voeren
  • Inspectiecentrum (IC): ruimte verbonden aan een GIP waar de overeenstemming- en/of materiële of fysieke controle gebeurt.
  • Punt van binnenkomst: plaats aan de buitengrens van de EU dat door het FAVV wordt aangeduid om de wettelijk verplichte controles uit te voeren.
  • Controlepunt en erkende inspectieplaats (EIP): plaats bij de operator waar een deel van de officiële controles kunnen worden uitgevoerd.
  • TRACES: het geïntegreerd veterinair computersysteem voor uitwisseling van informatie inzake handelsverkeer tussen lidstaten, ingevoerd bij Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003.
  • Retributies: voor het uitvoeren van invoercontroles worden door het FAVV kosten in rekening gebracht aan de belanghebbende van de lading. De tarieven zijn vastgesteld in het KB van 10 november 2005.  
   
   
 

Informatie per soort ingevoerde producten

De 4 onderstaande rubrieken bevatten de regelgeving en informatie, alsook de link “Meer weten” dat meer gedetailleerde informatie biedt. Er zijn ook links voorzien naar de sectorale wetgeving die bijkomende voorwaarden oplegt aan de producten en dieren, zoals dierenwelzijn, etikettering.

   
 
Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong
   
Invoer van planten en plantaardige producten
   
Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)
   
Invoer van producten bestemd voor de voeding van dieren
   
   
 

- Meer uitgebreide informatie op de website van DG Sanco.

- De actuele tekst van richtlijnen, verordeningen en beschikkingen of besluiten is te vinden op de website van de  Europese Commissie.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op: 12.01.2018  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet