Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer > Vrijwarings- of noodmaatregelen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vrijwarings- of noodmaatregelen

 
 
Wetgeving
     
     
 

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2015/175 van de Commissie van 05/02/2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen en houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 258/2010.

(Nummer CELEX - 32015R0175 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
 

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2015/170 van de Commissie van de Commissie van 04/02/2015 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1135/2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China.

(Nummer CELEX - 32015R0170 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
 

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 885/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013.

(Nummer CELEX - 32014R0885 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
   

Inlichting

Deze verordening vervangt uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 die EU-noodmaatregelen voorziet voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en diervoeders om de gezondheid van mens of dier of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met door de betrokken lidstaten getroffen maatregelen.

Deze verordening legt pre-export bemonstering en analyse op aan het derde land terwijl de zending dient vergezeld te gaan van een certificaat.

De invoerprocedure volgt deze van VO (EG) nr. 669/2009.

     
 

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009.

(Nummer CELEX - 32014R0884 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
   

Aangewezen punten van invoer

Aangewezen punten van invoer (Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 884/2014) (PDF) (16/02/2018)

     
   

Richtlijnen

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-2010_nl.pdf
     
 

Verordening (EU) Nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG.

(Nummer CELEX - 32009R0669 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
 

Verordening (EU) Nr. 1635/2006 van de Commissie van 6 november 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 737/90 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl

(Nummer CELEX - 32006R1635 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
   

Inlichting

Deze verordening geeft uitvoering aan verordening (EEG) nr. 737/90 (vervangen door verordening (EG) nr. 733/2008) uitgevaardigd na het nucleair incident in Tsjernobyl – Oekraïne en voorziet in een random controle van vlees, afgeleide vleesproducten, (bosbessen) en wilde paddenstoelen. Wilde paddenstoelen afkomstig uit derde landen opgenomen in bijlage II van de verordening moeten bovendien vergezeld gaan van een uitvoercertificaat dat de resultaten van de pre-export bemonstering en analyse weergeeft.
     
 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2058 van de Commissie van 10 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima.

(Nummer CELEX - 32017R2058 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie van 5 januari 2016 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014.

(Nummer CELEX - 32016R0006 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
   

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan

     
   

Meer weten

Zie pagina hier

     
 

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG.

(Nummer CELEX - 32011D0884 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

     
   

Omzendbrief

Omzendbrief betreffende noodmaatregelen voor de controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en rijstproducten van oorsprong uit China

     
   

Meer weten

Pagina GGO

     
Andere
 
 

Omzendbrief met betrekking tot de invoer van pijnboompitten uit China

     
     Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.02.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet