Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen > Saoedie-Arabië > ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


Saoedie-Arabië

LEVENDE VOGELS

 

 

 

 

 

Waarschuwing (10/01/2017)

Additionele voorwaarden op het gezondheidscertificaat bij de uitvoer van levende vogels van België naar Saoedi Arabië:

The importing request has to be accompanied with an official governmental document stating that the region, which birds are originating from, is free from Avian influenza twelve months prior to export.

Het  verzoek tot export moet vergezeld gaan van een officieel document waaruit blijkt dat de regio, waarvan de vogels afkomstig zijn, vrij is van aviaire influenza twaalf maanden voorafgaand aan export.

The importing request has to be accompanied with an official governmental document attesting that the  exporting establishment is under supervision of the veterinary health competent authorities.

Het verzoek tot export moet vergezeld gaan van een officieel document dat stipuleert dat het exporterend bedrijf onder toezicht van de veterinaire bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer staat.

 

Indien men bij de export van ééndagskuikens naar Saoedi Arabië strikt  de IB SA AA 02 xx naleeft, voldoet men aan de 2 bovenstaande voorwaarden.

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2017  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet