Deze bladzijde weergeven in het : Français Néerlandais
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen > Marokko
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Export naar derde landen


Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


Marokko

Paarden voor definitieve invoer

Certificaat
EX.VTL.MA.02.02 (PDF) (29/07/2008)
   
Instructie
IB.MA.02.02 (PDF) (05/08/2013)
   
   
Paarden voor TIJDELIJKE invoer
   
Certificaat
EX.VTL.MA.03.02 (PDF) (25/07/2008)
   
Instructie
IB.MA.03.02 (PDF) (05/08/2013)
   
   
MOROCCO ROYAL TOUR en salon du cheval (edition 2019)
   

Certificaat

Model van het land

   

Instructies

Voorafgaand aan de certificering :

de operator informeert zijn LCE van de tijdstip van de reinigen en ontsmetten van het transportmiddel naar de plaats van lading (zodat een controle kan worden uitgevoerd) en van de gebruikte producten. Hij moet zijn LCE contacteren om de van toepassing zijnde termijnen te kennen.

Bij certificering:

de operator moet de volgende documenten ter beschikking van de certificerende agent stellen

  • een verklaring van een erkende dierenarts die de eisen met betrekking tot het verblijf in BelgiĆ« en tot de afwezigheid van niet-aangifteplichtige ziekten opneemt
  • de paspoort die de vaccinaties van het paard vermeldt
  • de resultaten op de analyses die zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen in het certificaat

Er mag worden afgeweken van de eis inzake vaccinatie tegen equine rhinopneumonie. Indien het paard niet geldig is gevaccineerd tegen deze ziekte, dan schrapt de certificerende agent de woorden “rhinopneumonie Ć©quine” in punt 2.f van het certificaat (26-07-2019)

   
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.07.2019  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet