Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Export van levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


 
Update
De Update zijn bedoeld om :
 • aanpassingen aangebracht aan de website voor export aan te kondigh
 • instructies voor specifieke/uitzonderlijke omstandigheden door te geven
Algemene instructie
Certificaten voor export naar derde landen :

Export erkende inrichtingen

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Update

 
2020
01 (LY) - 02 (CL) - 03 - 04 (IL)
2019
01 (C-U) - 02 (AR) - 03 (C-U) - 04 (AM) - 05 (AA) - 06 (C-U) - 07 (ID) - 08 (AA) - 09 (BR) - 10 (RU) - 11 (LB) - 12 (ZA) - 13 (ID) - 14 (ID) - 15 (CN) - 16 - 17 - 18 (EEU) - 19 (LK) - 20 (AA) - 21 (CA) - 22 (AA) - 23 (AR) - 24 (IL) - 25 (TW) - 26 (PE) - 27 (PE) - 28 (CR) - 29 (KR) - 30 (CL) - 31 (AU) - 32 (CL)
Vorige jaren
2018
01 (UA) - 02 (TR) - 03 (RS) - 04 (IL) - 05 (CO) - 06 (AA) - 07 (MA) - 08 (IL) - 09 (KZ) - 10 (UY)
11 (AZ) - 12 (AZ) - 13 (CN) - 14 (US) - 15 (AA) - 16 (HK) - 17 (CN) - 18 (CN)
2017
01 (BR) - 02 (AR) - 03 (AA) - 04 (CN) - 05 - 06 (AA) - 07 (AR) - 08 (CO) - 09 (AA) - 10 (MA)
11 (TR) - 12 (AA) - 13 (AA) - 14 (MX) - 15 (TR) - 16 (CL) - 17 (AU) - 18 (AR) - 19 (AU) - 20 (CL)
21 (CW) - 22 (VN) - 23 (AA) - 24 (CO) - 25 (KR) - 26 - 27 (TR)- 28 (MD) - 29 (RU)
2016
01 (ZA) - 02 (BR) - 03 (TR) - 04 (ZA) - 05 (DZ) - 06 (CN) - 07 (TR) - 08 (MX) - 09 (AA) - 10 (BR)
11 (SA) - 12 (JP) - 13 (ZA) - 14 (IL) - 15 (UY) - 16 (MX) - 17 (TR) - 18 (ZA) - 19 (AR) - 20 (BR)
21 (CN) - 22 (IL)
2015
01 (SA) - 02 (CL) - 03 (TR) - 04 (AU) - 05 (CA) - 06 (US) - 07 (CL) - 08 (CA) - 09 (LB) - 10 (C-U)
11 (ZM) - 12 (BF) - 13 (GH) - 14 (DJ)- 15 (LR) - 16 (NA) - 17 (TZ) - 18 (CL) - 19 (BR) - 20 (MA)
21 (PS) - 22 (TN) - 23 (AR) - 24 (LB)- 25 (NZ) - 26 (MX) - 27 (CN) - 28 (MA) - 29 (TR) - 30 (BR)
31 (ZA)


Naar boven

Algemene instructie

 
Algemene instructie voor de export naar derde landen van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen (PDF)
Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie
Bijlage bij het certificaat voor de uitvoer van rundsperma of sperma van paardachtigen (PDF) (16/03/2018)


Naar boven

Algemene certificaten

 
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van levende dieren
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van broedeieren / sperma / eicellen / embryo's
Broedeieren
Eendagskuiken uitgezonderd die van loopvogels
Varkensperma
 • Instructie:
 • IB.AA.03.01 (PDF) (30/10/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.03.01: Varkensperma (30/10/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
Rundersperma
Varkens
 • Instructie:
 • IB.AA.05.01 (PDF) (12/06/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.05.01: Fok- en gebruiksvarken (12/06/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.AA.06.01 (PDF) (12/06/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.06.01: Slachtvarkens (12/06/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
Sperma van schapen en geiten
Paarden
Sperma van paardachtigen
Fok- en gebruikspluimvee andere dan loopvogels 
Runderen
 • Instructie:
 • IB.AA.11.02 (PDF) (03/10/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.11.02 : Slachtrunderen (03/10/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  (29/03/2019)
 • Instructie:
 • IB.AA.12.03 (PDF) (20/01/2015)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.12.03 : Fok- en gebruiksrunderen (20/01/2015)    Beschikbaar via BeCert  
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT (29/03/2019)
Eicellen en embryo's van paardachtigen
Embryo's van runderen
Eicellen en embryo's van schapen en geiten
Honden/Katten
 • Instructie:
 • IB.AA.17.02 (PDF) (22/03/2019)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.17.02 (PDF) (22/03/2019)
  Opgelet! De validatie van het naar behoren ingevulde certificaat gebeurt door een officiële dierenarts, neem vooraf contact op met uw LCE om de deadlines voor de aanvraag te weten (12/04/2019)

Vogels, andere dan pluimvee
Niet-geharmoniseerde dieren


Naar boven

Landspecifieke certificaten

 
Landen:
  Algerije
Hommels  Beschikbaar via BeCert
Paarden  Beschikbaar via BeCert
  Argentinië
Paardensperma
Diepgevroren rundersperma
Definitieve uitvoer van paarden
Tijdellijke uitvoer van paarden
Duiven  Beschikbaar via BeCert
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte
Honden en katten
Siervogels
  Australië

Opgelet !!! Pré-certificaat - directe uitvoer van paarden vanuit België naar Australië is niet mogelijk.

Paarden
Honden
  Azerbeidzjan
Rundersperma
Broedeieren
  Brazilië
Honden en katten
Definitieve uitvoer van paarden
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Siervogels en sportduiven  Beschikbaar via BeCert
  Burkina Faso
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Canada
Varkenssperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Reisduiven
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Paarden
Fokvarkens
  Chili
Rundersperma
Paardensperma
Siervogels 
Rundereicellen en -embryo's
Paardachtigen
Broedeieren en eendagskuikens 
Wilde/exotische grote katachtigen
  China
Duiven  Opgelet NewCastle Disease
Hommels
Paarden
Wilde katachtigen
Rundersperma
Siervogels
  Colombia
Paardachtigen
Varkens  Opgelet AVP
Sperma van schapen
Paardensperma
Rundersperma
  Costa Rica
Rundersperma
  Cuba
Rundersperma
  Curacao
Vogels
Broedeieren en eendagskuikens
  Djibouti
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Ecuador
Paardensperma
  Egypte
Eendagskuikens
 Douane-unie / Euraziatische Economische Unie
(Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië, Kirgizië)

Opgelet ! (05/12/2019)

Het FAVV kan niet garanderen dat export naar BY, KZ, AM en KG mogelijk is met de EU-RF en EU – C-U certificaten. De operator dient op voorhand te verifiëren bij de bevoegde overheid van het land van bestemming via zijn importeur of het certificaat dat hij wenst te gebruiken, effectief wordt aanvaard.

Opgelet ! (24/12/2019)

In het kader van export naar de Douane-unie /Euraziatische economische unie: de officiële stempel van de certificerende agent dient op elke pagina van het certificaat volledig worden aangebracht en niet gewaaierd over de verschillende pagina’s. De handtekening van de certificerende agent moet ook op elke pagina worden gezet.

Armenië:
Opgelet! Sinds 1 januari 2019 zijn de certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten niet meer geldig voor export naar Armenië.
Indien u interesse heeft om de vermelde producten te exporteren, vragen wij u contact op te nemen met de LCE, zodat de certificaten en bijhorende instructiebundels zullen worden uitgewerkt.
 • Fokvarkens
 • Fokrunderen
 • Runderembryo’s
 • Paardensperma
 • Paardenembryo’s

Kirgizië: (30/07/2019)

Opgelet ! Het FAVV kan niet garanderen dat export mogelijk is met de EU-C-U certificaten zoals vermeld in NF 2019/41 en UP 2019/18. De operator dient op voorhand te verifiëren bij de bevoegde overheid van Kirgizië via zijn importeur of het certificaat dat hij wenst te gebruiken, effectief wordt aanvaard door Kirgizië.

Kazachstan: (06/09/2019)

Opgelet ! De certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten zijn niet meer geldig voor export naar Kazachstan.

Indien u interesse heeft om de vermelde producten te exporteren, vragen wij u contact op te nemen met de LCE, zodat de certificaten en bijhorende instructiebundels zullen worden uitgewerkt.

• Fokvarkens

• Fokrunderen

• Paardensperma

• Paardenembryo’s

• Runderembryo's

Paarden
Eéndagskuikens en broedeieren  
Hommels
Rundersperma
Varkensperma
  Filippijnen
Instructie
Veterinair certificaat
 • EX.VTL.PH.01.01 Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
 • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (21/09/2018)
 • EX.VTL.PH.02.01 Varkenssperma
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
  Ghana
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Hong Kong
Paarden
  Indonesië
Rundersperma  VERPLICHT via BeCert!
Runderembryo's  VERPLICHT via BeCert!
Vogels
  Israël
Opgelet!!! In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.
De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.


Varkenssperma
Paarden
Eendagskuikens en broedeieren
Vogels  
Paardensperma
  Japan
Proefknaagdieren
Levende knaagdieren
Levende zoogdieren
Levende vogels  Beschikbaar via BeCert
Paarden
  Koeweit
Opgelet !
Koeweit heeft het embargo op levende dieren beperkt tot herkauwers en kamelen afkomstig uit België. Certificering van herkauwers en kamelen met bestemming Koeweit is tot nader order opgeschort . (08/01/2020)  Libanon
Rundersperma
Runderen  Beschikbaar via BeCert  
  Liberia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Libië
Runderen
  Madagaskar
Varkenssperma
  Maleisië
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP

Paarden

Procedure voor marktopening lopende, geen enkel uitvoer mogelijk vooraleer deze afgerond is. (05/06/2019)

  Marokko
Runderen
Paarden
Rundersperma
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Siervogels  Beschikbaar via BeCert
Eendagskuikens
  Mexico
Paarden
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Broedeieren 
Eendagskuikens
Rundersperma
  Moldavië
Alle producten
Certificaat
Link naar Traces website (17/01/2018) : https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
  Namibië
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Nepal
Eendagskuikens
  Nieuw Caledonië
Paarden- en ezelsperma
  Nieuw Zeeland
Rundersperma
  Oekraïne
Fokvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Varkensperma  Beschikbaar via BeCert
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Hommels
  Palestijnse gebieden
Alle producten
  Paraguay
Honden en katten
  Peru
Paarden
Runderembryo's
  Saoedie-Arabië
Broedeieren
Eendagskuikens
Vogels
  Servië
Levende varkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Paarden
Rundersperma
  Singapore
Levende vogels  
  Sri Lanka
Vogels  
  Taiwan
Siervogels
  Tanzania
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Thailand
Huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Gesloten lijst (PDF) (Versie 2 - 27/02/2013)
  Tunesië
Paarden
Vissen
Paardensperma
Rundersperma
Siervogels
Mestrunderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Turkije
Rundersperma
Runderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Uruguay
Paardensperma
Paardenembryo's
Rundersperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
Honden en katten
  Verenigd Koninkrijk

Instructiebundel (PDF) (28/11/2019)

Deze instructiebundel is van toepassing vanaf de exitdag en bij een “no deal” scenario.

  Verenigde Staten
Niet door micromanipulatie behandelde paardenembryo's
Varkenssperma
Paardensperma
Paarden
  Vietnam
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Rundersperma
  Zambia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Zuid-Afrika
Varkenssperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Levende vogels
Opgelet Aviaire Influenza en NewCastle Disease
Honden
Katten
Hondensperma
Paarden  Beschikbaar via BeCert
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte (16/04/2014)
  Zuid-Korea
Paarden
Vogels
Broedeieren
Eendagskuikens
Pluimvee


Naar boven

Certificaten beschikbaar in de Lokale Controle-eenheid (LCE)

  In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.


  Voor wat betreft de uitvoer van pluimvee en vogels, en ervan afgeleide producten, is het nodig op voorhand te controleren bij de LCE of de export ervan wel mogelijk blijft ondanks de uitbraken van de ziekte van Newcastle die in België zijn vastgesteld (05/09/2018) 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
AE - Verenigde Arabische Emiraten Paarden - tijdelijk import Niet onderhandeld certificaat
AL - Albanië Eendagskuikens Niet onderhandeld certificaat
AS - Saoedie-Arabië Hommels Niet onderhandeld certificaat
AU - Australïa Hondensperma Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Fok- en productierunderen Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Slachtunderen Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Broedeieren Model van het land
BA - Bosnië en Herzegovina Rundersperma Model van het land
BH - Bahrain Paarden Model van het land
BR - Brazilië Varkensperma Niet onderhandeld certificaat
CA - Canada Vogels Niet onderhandeld certificaat
HK - Hong Kong Honden en katten Model van het land
HK - Hong Kong

Tijdelijke uitvoer van paarden voor deelname aan de Hong Kong Masters

Certificaat

Instructie

Vrijstellingaanvraag

Model van het land
ID - Indonesië

Tijdelijke export van paarden voor deelname aan de Aziatische Spelen van 2018

Certificaat

Model van het land
IS - Israël Honden, katten en fretten Niet onderhandeld certificaat
IS - Israël Vogels Niet onderhandeld certificaat
IS - Israël Rundersperma Niet onderhandeld certificaat
JP - Japan Konijn (huisdier) Model aanvaard door Japan
JP - Japan Hondensperma Model van het land
JP - Japan

Honden en katten

Certificaat

Gids van de Japanse overheid

Model van het land
JO - Jordanië Paarden Niet onderhandeld certificaat
KW - Kuwait Eendagskuikens Niet onderhandeld certificaat
KW - Kuwait Paarden Niet onderhandeld certificaat
MD - Moldavië Eendagskuikens Niet onderhandeld certificaat
NG - Nigeria Honden en katten Niet onderhandeld certificaat
NZ- Nieuw Zeeland

Hondensperma

Certificaat

Gids van de Nieuw-Zeelandse overheid

Model van het land
PE - Peru Paarden - tijdelijke import voor deelname aan Panamerican Games 2019 Niet onderhandel certificaat
QA - Qatar Paardensperma Model van het land
SG - Singapore Honden Katten Model van het land
TR - Turkije Broedeieren Model van het land
TM - Turkmenistan Paarden Niet onderhandeld certificaat
UY - Uruguay Paarden Niet onderhandeld certificaat
US - Verenigde Staten Paarden - merries ouder731 dagen Niet onderhandeld certificaat
ZA - Zuid Afrika Nematodelarven Niet onderhandeld certificaat
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.01.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet