Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen
Export naar derde landen


BECERT : Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten
 
Dossier Brexit
Meer info
 

 
BECERT: productieomgeving (FOODWEB)
Inleiding
Certificaten beschikbaar in BECERT
Handleiding
Helpdesk
Technische documenten (system to system)
Communicatie met het FAVV betreffende alleen BECERT
BECERT: oefenomgeving (EDU) en Testsessie
Disclaimer voor de uitvoerder
Press Release: The FASFC supports Belgian export
Aflevering van certificaten

  Een exportcertificaat kan enkel afgeleverd worden voor zendingen die zich op het Belgische grondgebied bevinden.
Algemene documenten voor de export naar derde landen

  OPGELET ALGEMEEN INVOERVERBOD OP LANDBOUWPRODUCTEN NAAR RUSLAND.
ZIE NF 2018/17 en UP 2017/29 zie ook omzendbrief van 01/08/2013

Export naar Rusland: onderhoud met de Russische autoriteiten in Berlijn (16/01/2014)
Algemene leidraad export
Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie (02/09/2016)
Procedure exporterkenning (PDF) (16/07/2018)

Sectorprocedure in het kader van export (PDF) (19/12/2014)

Registers en formulieren voor export
Omzendbrieven
Gewestelijke exportbevorderende organismen (PDF)
Verpakkingshout (31/07/2014)

Pre-attestatie en pre-certificering

  • Instructie :

IB.AA.PA-PC (PDF)  (04/10/2018)

Pre-certificaat :

Invoerweigering

  Invoerweigering: iedere door een derde land ter hoogte van het punt van binnenkomst geweigerde zending.
Indien de zending ter plaatse geblokkeerd wordt door de lokale autoriteiten omwille van een ontbrekend certificaat, kan er een aanvraag tot post-certificering gedaan worden.

Document voor melding van een invoerweigering (PDF) (25/06/2013)
Instructie (PDF)  (25/06/2013)
Aanvraag voor wederinvoermachtiging voor producten (PDF)
Non-manipulatieverklaring (PDF)
Informatie per geëxporteerde producten

 
Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Voedingsmiddelen en andere producten
Diervoeders
Planten en plantaardige producten
Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Certificaten beschikbaar in de Locale Controle Eenheden (LCE)

 
Certificaten beschikbaar in de LCE
Certificaten die reeds gebruikt werden maar waarvoor er nooit bilateraal onderhandeld werd en er geen officieel akkoord bestaat tussen België en het derde land van bestemming.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.12.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet