Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Contact
ContactFood Safety Center
FAVV
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
- Routebeschrijving
- Toegangsplan

Tel.: 02 211 82 11 
Lokale controle-eenheden (LCE)
Interne en externe laboratoria van het FAVV
Contactpersoon voor de pers
Organogram van het FAVV (met contactgegevens van de diensten)
Het meldpunt voor de consument
De ombudsdienst voor de operatoren
De voorlichtings- en begeleidingscel
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO – Data Protection Officer) in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR)
Werkaanbiedingen

L.C.E.
Lokale controle-eenheden

Laboratoria
Interne en externe laboratoria van het FAVV

Financiering van het FAVV
Call centers:
- Retributies
- Heffingen
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.02.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet