Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Gidsen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrolegidsen


  Een "autocontrolegids" is een document:
 • opgesteld door een sector en bestemd voor de operatoren van die sector;
 • met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid en autocontrole;
 • goedgekeurd door het Agentschap.
   


 
Waar zijn de door het FAVV goedgekeurde gidsen verkrijgbaar ?
- per activiteitensector
- voor de sector distributie (Business to Consumer)
- Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde gidsen (PDF) (20/07/2018)
   
   
OCI
  Een OCI evalueert en certificeert het autocontrolesysteem dat de operator heeft ingevoerd in zijn onderneming. De OCI baseert zijn evaluatie op de gidsen en alle andere bijkomende documentatie die nodig is in het kader van dit systeem.
- Certificerings - en keuringsinstellingen (OCI)
   
   
Sector B2C
  De autocontrolegidsen voor de B2C-sectoren staan op onze website. Er zijn ook Quick Start Fiches ter beschikking die een samenvatting zijn van punten uit de gids maar die de gids niet vergangen. Ze geven een eenvoudige en praktische uitleg over de essentiele principes inzake voedselveiligheid.
  - Autocontrolegidsen
  - Quick Start Fiches 
  - FAQ
   
   

Documenten voor de gidsbeheerders

Procedures

 • Formulier verantwoording door de beheerder van de gids omtrent de representativiteit en het overleg met belanghebbende partijen: PB 07 - F 05 (DOC) (15/03/2013)
 • Checklist "ontvankelijkheid" cel validatie gidsen: PB 07 - F 06 (PDF) (30/09/2008)
 • Model verslag: PB 07 - F 07 (DOC) (15/04/2013)
 • Formulier verantwoording verkoopprijs gids: PB 07 - F 08 (DOC) (15/03/2013)

Technische specificaties

 • Criteria van gidsen: TS 1 (PDF) (15/04/2013)
 • Hoe het gebruiksgemak van een gids verbeteren ? TS 1 - Bijlage A (PDF)
 • Taken van het wetenschappelijk comité en het secretariaat van het wetenschappelijk comité in het kader van de evaluatie van de gidsen: TS 2 (PDF)
 • Quick start Fiches: TS Quick start (PDF)
 

 

   
Documenten voor beheerders van commerciële lastenboeken
- Aanbevelingen (PDF) (21/12/2009)
 

 

   

Nuttige links

  - Aankondigingen door beheerders van gidsen
   
  - Equivalentie van bepaalde auditreferentiĆ«len met autocontrolegidsen
  Onder bepaalde voorwaarden kan een auditreferetieel equivalent verklaard worden met een autocontrolegids of bepaalde modules ervan.

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.07.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet